Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måleri 1 (Varningsymboler-Miljömärkning)ar

Skapad 2019-03-06 10:43 i Dackeskolan Mjölby
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället; deras egenskaper, användningsområden och miljöpåverkan.
Gymnasiesärskola Måleri
Visste du att många av de kemikalier vi använder är både frätande och farliga? Arbetsområdet handlar om varningssymboler, risker, användbarhet ska du lära dig om vad som är surt och basiskt samt hur dessa ämnen påverkar hälsan och miljön. Vi kommer också att undersöka miljövänliga alternativ och hur dessa märkningar ser ut.

Innehåll

Vilka varningssymboler märker vi kemikalier med?

Vilka miljömärkningar används för att märka kemikalier med? 

Kan man byta ut några farliga kemikalier mot miljövänliga rengöringsmedel?

Vilka risker finns med hanteringen av dessa kemikalier?

Vad gör du om olyckan är framme?

Mål

• Kunna namnge några vanliga kemikalier

• Känna till hur olika kemikalier påverkar hälsan och miljön

• Känna till hur kemikalier är märkta

• Veta hur du använder kemikalier på ett säkert sätt

Viktiga ord och begrepp

• kemikalier • förvaring • märkning • säkerhet • brandfarligt • miljö

Uppgifter

 • Miljösymboler

 • Miljövänliga alternativ

 • Varningssymboler

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hantering av restavfall.
  Maf  -
 • Lagar och andra bestämmelser för måleriarbete, till exempel miljölagar, arbetsmiljölagen och bestämmelser angående brandfarliga varor.
  Maf  -
 • Arbetsmiljö-, hälso- och säkerhetsaspekter för arbetsuppgifterna.
  Maf  -
 • Brandrisker, brandskydd och brandfarliga varor.
  Maf  -

Matriser

Maf
Rengörningsmedel - märkningar

Varningssymboler
Kemiska farosymboler och miljömärkningar
Du medverkar och visar vissa kunskaper om hur kemikalier är märkta.
Du visar viss säkerhet och diskuterar på ett enkelt sätt om hur kemikalier är märkta. Du visar kunskap i hur några symboler ser ut och vad de betyder.
Du har goda kunskaper om hur kemikalier är märkta. Du visar kunskap på ett utvecklat sätt i hur flertalet symboler ser ut och vad de betyder. Du kan redogöra för hur dessa kemikalier bör hanteras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: