Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi åk 6

Skapad 2019-03-06 14:50 i Gottsta skola Norrtälje
Planering med matris över området ekologi
Grundskola 6 Biologi
Ekologi betyder läran om samspelet i naturen och beskriver hur växter, djur och andra levande samt icke levande ting är beroende av varandra och av omgivningen.

Innehåll

Syfte: 

Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om biologiska samband samt förtrogenhet med biologins begrepp, så att de kan använda dessa begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen. 

Centralt innehåll: 

 • Djurs, växters och andra organismers liv. 
 • Fotosyntes, förbrännings och ekologiska samband mellan organismer.
 • Samband mellan organismer och den icke levande miljön. 

Viktiga begrepp:

Ekologi, ekosystem, organismer, art, abiotiska faktorer, biotiska faktorer, producent, konsument, näringskedja, näringsväv, nedbrytare. 

Lärandemål:

När vi har arbetat klart med det här området ska du:

 • veta vad en näringskedja och en näringsväv är. 
 • kunna rita en egen näringskedja.
 • kunna förklara vad som händer när en del i en näringskedja eller näringsväv minskar eller ökar. 
 • kunna förklara hur naturens kretslopp fungerar och varför nedbrytarna är så viktiga. 
 • kunna förklara hur fotosyntesen fungerar. 
 • veta att allt energi kommer från solen. 
 • veta vad begreppen ekologi, ekosystem, organismer, art, abiotiska faktorer, biotiska faktorer, producent, konsument, näringskedja, näringsväv och nedbrytare betyder. 

Undervisning:

För att du ska ha möjlighet att uppnå lärandemålen kommer vi att:

 • Ha lärarledda genomgångar
 • Titta på filmer
 • Diskutera filmer och olika texter
 • Läsa texter ur bl.a boken Puls biologi
 • Arbeta med olika uppgifter både skriftligt och muntligt. 
 • Arbeta med Espresso

Bedömning: 

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • hur du arbetar under lektionerna när du svarar på frågor både muntligt och skriftligt, resonerar, hittar fakta samt hur du kommunicerar med andra. 
 • genom ett skriftligt prov i slutet av arbetsområde. 

 

 

Uppgifter

 • Resultat på kunskapskontrollen i Ekologi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Ekologi. Näringskedjor och näringsvävar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Biologisk mångfald
 • Bi
Du har kännedom om vad biologisk mångfald är och ger exempel
Du kan förklarar vad biologisk mångfald är och ger exempel.
Du förklarar utförligt vad biologisk mångfald är och ger exempel
Fotosyntes
 • Bi  4-6
Du har kännedom om vad fotosyntes är och ger exempel
Du kan förklarar vad fotosyntes är och ger exempel.
Du förklarar utförligt vad fotosyntes är och ger exempel
Näringskedjor
 • Bi  4-6
Du har kännedom om vad näringskedjor är och ger exempel.
Du kan förklarar vad näringskedjor är och ger exempel.
Du förklarar utförligt vad näringskedjor är och ger exempel.
Näringsvävar
 • Bi  4-6
Du har kännedom om vad näringsvävar är och ger exempel.
Du kan förklara vad näringsvävar är och ger exempel.
Du förklarar utförligt vad näringsvävar är och ger exempel.
Människan påverkan på näringskedjor
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel på hur människan kan påverka och förstöra näringskedjor.
Du kan förklara och ger exempel på hur människan kan påverka och förstöra näringskedjor.
Du kan utförligt förklara och ger exempel på hur människan kan påverka och förstöra näringskedjor.
Djurens anpassning av liv i olika livsmiljöer
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan förklara och ger exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan utförligt förklara och ger exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: