Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Skåne och Helsingborg

Skapad 2019-03-06 19:44 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du får lära dig mer om vårt landskap Skåne och vår stad Helsingborg. Du kanske också lär dig vad de skånska orden rullebör, skula, håsor, och barplatt betyder.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Att använda och tyda enkla kartor.
 • Geografiska platser i Skåne.
 • Ord och begrepp (expertord) kopplade till ämnet.
 • Helsingborgs historia.
 • Den skånska dialekten och några skånska traditioner.
 • Att använda historiska och nutida bilder för att göra jämförelser.
 • Hur naturen och miljön runt Helsingborg kan påverka hur människor lever och arbetar.
 • Att samla information och att vara källkritisk när du gör en presentation. 
 • Vilka bilder du får använda när du gör en presentation.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi besöker den historiska utställningen om Helsingborg på Dunkers kulturhus.
 • Vi går en guidad stadsvandring och besöker historiska platser i Helsingborg.
 • Vi samtalar om och jämför historiska fotografier och nutida fotografier över platser i Helsingborg.
 • Vi samtalar om vanliga yrken i närområdet och jämför med vanliga yrken på några andra platser i Sverige.
 • Vi studerar kartor, läser texter och tittar på utbildningsfilmer.
 • Vi arbetar med olika kartövningar.
 • Vi repeterar världsdelar, världshav, kontinenter, väderstreck och vanliga kartsymboler.
 • Du gör en presentation om någonting som intresserar dig extra mycket inom arbetsområdet, exempelvis en plats, historisk händelse eller byggnad.

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Du kan jämföra hur människor levt i Helsingborg för ca 100 år sedan med idag.
 • Du kan några stora städer, sjöar, åsar och öar i Skåne och du kan placera dem på en karta.
 • Du kan använda och förklara begrepp som vik, bukt, hav, sjö, å, höjd, halvö, ö, landskap, väderstreck, ort, stad, landsbygd och sund.
 • Du kan samla information och fakta från olika källor för att göra en presentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: