Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2019-03-07 12:50 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F Historia
Under de kommande veckorna kommer vi att ägna oss åt ett viktigt och spännande skede i historien. Vi kommer att undersöka en period som har påverkat det samhälle som vi lever i idag i mångt och mycket. Det som gäller är den amerikanska och franska revolutionen. Att förstå denna koppling mellan dåtid och nutid blir en viktig del under detta arbetsområde. Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas både muntligt och skriftligt, alltså två chanser på förmågorna nedan i matrisen. Muntligt är det planerat att bli i mentorsgruppen v.14. Det skriftliga kommer därefter. Vi återkommer med exakt datum. Det som gäller förmågan att “använda historiskt källmaterial” kommer vi att träna på i slutet av arbetsområdet som ett eget delområde.

Matriser

Hi
Revolutionernas tid

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Aspekt 2
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, [...] .
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,[...].
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,[...].
Aspekt 3
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan på ett utvecklat sätt förklara människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Aspekt 4
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: