Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt-19 Spa 9: Mi viaje (reseprojekt)

Skapad 2019-03-07 13:38 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med ett reseprojekt i spanskan.

Innehåll

Genomförande

Under v. 10-19 arbetar vi med ett reseprojekt i spanskan. Ni arbetar 2 och 2.Ni ska arbeta i olika steg:

1. Vinnaren: ni ska beskriva en person som har vunnit en resa till ett spansktalande land. Ni gör en plansch (digitalt om ni vill) och ska ha med: namn, ålder, bor, kön, vad hen tycker o, familj/vänner, jobb, fritidsintressen och resemål. Ni får 3 lektioner på er: torsdag och fredag v. 10 och onsdag v. 11.

2.Packningen: gör en lista med saker och kläder man behöver ta med sig till en resa. Gör en gloslista, gärna digitalt och med bildstöd. Ni får 2 lektioner på er: fredag v. 11 och onsdag v. 12.

3, Planera resan: lista upp aktiviteter du vill göra under resan. Ni ska ha med : Día, actividad, precio, dónde comer, dónde dormir och transporte. Ni får 2 1/2 lektion på er: fredag v. 12, onsdag och torsdag v. 13.

4. Boka flygbiljett och hotell: skriv ett manus till en dialog där ni bokar flyg och hotell. Spela sedan in er dialog och lägg upp videon på Google Classroom. Ni ska synas på videon. Läs inte utantill, försök att ha ett naturligt samtal.

5. Resemålet: gör en resebroshyr digitalt om resemålet. Ta med bilder och följande information om staden/landet:

var det ligger, vilka länder som gränsar, invånare, huvudstad, flagga, sevärdheter, kända personer, mat, sport, annan intressant fakta, jämföra med Sverige, källhänvisning (källor på spanska och svenska). Ni ska söka efter information på nätet och sedan skriva med er egna ord. Inte kopiera en text! 

Deadline projekt: fredag v. 19. Under projektets gång blir du bedömd i skriva, tala, samtala, Realia och infosök.

 

NATIONELLA PROV I SPANSKA: 

Onsdag v. 17 Tala och samtala

Torsdag v. 17 Skriva

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: