Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism åk 7 vt-20

Skapad 2019-03-07 15:15 i Gåvsta skola Uppsala
Elektricitet och magnetism åk 7
Grundskola 7 Teknik Fysik
När det blir strömavbrott märker man hur otroligt beroende vi är av elektricitet i vårt moderna samhälle. Men vad är egentligen elektricitet? Hur hänger ström, spänning och resistans ihop? Det ska du bland mycket annat få lära dig i denna kurs. Du kommer också att få bygga en elmotor och löda elektronikkretsar.

Innehåll

KONKRETA MÅL

Du ska kunna

  • Beskriva vad statisk elektricitet är samt beskriva och förklara hur det uppkommer i olika sammanhang (t.ex. ballong mot hår, åska).
  • Beskriva vad ström, spänning, resistans är och veta deras enheter.
  • Beskriva vad magnetism är och hur magneter påverkar varandra på olika sätt.
  • Beskriva hur elektricitet och magnetism hör ihop (elektromagnetism) och hur detta utnyttjas i olika tekniska uppfinningar.
  • Beskriva vad induktion är och hur det fungerar.
  • Utföra försök och mätningar som utvärderas och dokumenteras.
  • Löda en elektronisk krets.
  • Beskriva hur kretskort fungerar och veta något om de olika elektroniska komponenter som finns.
  • Beskriva hur användningen av elektricitet har påverkat människans livsvillkor.

 

UNDERVISNINGEN

Genomgångar

Läsa text i boken och arbeta med uppgifter

Göra försök och laborationer

Dokumentera laborationer

Arbeta med en text om elmotorn

Uppgift om induktion och säkringar

Löda en elektronikkrets

Skriva rapport

Uppgift om elektricitetens betydelse för människans livsvillkor.

SÅ HÄR VISAR DU DINA KUNSKAPER

PROV om elektricitet och magnetism

Genom att utföra försök efter beskrivningar

Text om elmotorns funktion

Uppgift om induktion och säkringar

Lödning av Elektronisk krets

Rapport om elektronisk krets

Uppgift om elektricitetens betydelse för människans livsvillkor.

Matriser

Fy Tk
Elektricitet och magnetism åk 7

E
C
A
Använda information & anpassa framställning
Elmotorn
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Prov Induktion
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Prov Elmotorn Säkringar
  • Fy  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Upptäckter och deras betydelse
Elektricitetens betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy Tk
Elektronik - Teknik

E
C
A
Undersöka tekniska lösningar och beskriva med ämnesspecifika begrepp Rapport lödning
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Dokumentera arbetet med tekniska begrepp och uttrycksformer Rapport lödning
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonera kring drivkrafter bakom teknik-utvecklingen Rapport lödning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Fy Tk
Elektricitet och magnetism åk 7 vt-20

E
C
A
Frågor, åsikter och argument
Uppgift öka elproduktionen
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Hållbar utveckling
Uppgift öka elproduktionen
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: