Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 1-3

Skapad 2019-03-07 15:45 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap
I ämnet historia ska du lära dig mer om människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. Du ska få kunskap om din hemorts historia och hur barn hade det förr. Vidare ska du lära dig tidsbegreppen urtid, istid, stenålder, bronsålder och järnålder och vad som kännetecknade dessa olika tidsepoker. Dessutom ska du reflektera över hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet
Du ska kunna

Åk 1. Beskriva några centrala skillnader i barns skolgång nu och förr.
Intervjua en äldre person om dess barndom.

Berätta om hur man levde på stenåldern.

 

Åk 2. Berätta vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Berätta om hur man levde på bronsåldern.

 

Åk 3. Berätta hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Berätta om hur man levde på järnåldern.


Undervisning - arbetssätt
Vi ska titta på filmer.
Vi ska läsa faktatexter tillsammans och bearbeta dessa.
Vi ska skapa föremål från olika tidsperioder.
Vi ska på olika sätt undersöka hur människor levde förr och hur barn hade det förr.
Vi ska skapa en tidslinje.
Vi ska arbeta på ett varierat sätt med kooperativa och enskilda övningar.

  

Elevinflytande
Du får inflytande i arbetet genom att du vet vad som förväntas av dig och har tydliga mål för våra lektioner. Du vet hur och varför du arbetar på våra lektioner.

Barnkonventionen
Du har rätt att gå i skolan och i skolan ska du bli förberedd för ditt liv som vuxen.

Bedömning
Bedömningen sker utifrån målen i matrisen.
Vi bedömer din aktivitet och delaktighet på lektioner. Vi bedömer din kunskap kring de olika begreppen och vi bedömer hur du har gjort dina undersökningar och det praktiska vi skapar.

Din kunskap kan t.ex. bedömas genom uppdrag på elevspel, enskild muntlig presentation eller genom friare skrivning.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Sh  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Sh  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Sh  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Sh  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Sh  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sh  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Sh  1-3

Matriser

Sh
Historia åk 1-3

Åk 1

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Jag kan...
beskriva några centrala skillnader i barns skolgång nu och förr (Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.)
Om jag får hjälp av en vuxen kan jag beskriva skillnader mellan hur barn hade det i skolan förr och hur barn har det i skolan idag.
Jag kan beskriva skillnader mellan hur barn hade det i skolan förr och hur barn har det i skolan idag.
Jag kan beskriva skillnader mellan hur barn hade det i skolan förr och hur barn har det i skolan idag och kan dessutom resonera kring för och nackdelar med dessa skillnader.
Jag kan...
intervjua en äldre person om dess barndom. (Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.)
Om jag får hjälp av en vuxen kan jag hitta på frågor att ställa till en äldre person för att få reda på något om dess barndom.
Jag kan hitta på frågor att ställa till en äldre person för att få reda på något om dess barndom. Jag kan utföra intervjun och jag kan berätta för någon annan vad personen sagt.
Jag kan hitta på flera frågor att ställa till en äldre person för att få reda på något om dess barndom. Jag kan utföra intervjun och jag kan presentera vad personen sagt och hitta skillnader i personens barndom jämfört med hur barn har det idag,
Jag kan...
berätta om stenåldern. ( Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.)
Om jag får hjälp av en vuxen kan jag berätta något om hur man levde på stenåldern.
Jag kan berätta om hur man levde på stenåldern.
Jag kan berätta om hur man levde på stenåldern och resonera kring likheter och skillnader i hur vi lever idag.

Åk 2

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Jag kan...
Berätta vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. (Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar)
Om jag får hjälp av en vuxen kan jag berätta något om vad närområdets platser byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Jag kan berätta något om vad närområdets platser byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Jag kan berätta om vad närområdets platser byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. Jag kan också jämföra levnadsvillkor förr med levnadsvillkor nu.
Jag kan...
berätta om bronsåldern. ( Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.)
Om jag får hjälp av en vuxen kan jag berätta något om hur man levde på bronsåldern.
Jag kan berätta om hur man levde på bronsåldern.
Jag kan berätta om hur man levde på bronsåldern och resonera kring likheter och skillnader i hur vi lever idag.

Åk 3

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Jag kan...
Berätta hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck. (Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Om jag får hjälp av en vuxen kan jag berätta något om hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Jag kan berätta något om hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Jag kan berätta om hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck och
Jag kan...
berätta om järnåldern. ( Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.)
Om jag får hjälp av en vuxen kan jag berätta något om hur man levde på järnåldern.
Jag kan berätta om hur man levde på järnåldern.
Jag kan berätta om hur man levde på järnåldern och resonera kring likheter och skillnader i hur vi lever idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: