Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, bollsporter åk 4-6

Skapad 2019-03-07 20:47 i Gylle skola Trelleborg
Simning: Kunna simma 200 m varav 50 m i ryggläge
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att arbeta med motorik, regler och samarbete genom att vara göra olika bollsporter.

Innehåll

Bedömning:

Att du kan deltaga och förhålla dig till regler. Hur du anpassar dina rörelser till spelet och hur du samspelar med de andra som deltar.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Arbetet kommer att vara under v.4 och v.6

 

Begreppslista:

mål, poäng, målbur, korg, klubba, boll, foul, hopp, tillslag, block

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Mall Trelleborgs grundskolor för idrott och hälsa, bollsporter

Insats krävs
Godtagbara kunskap
Utvecklade kunskap
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven kan delta i olika bollsporter och anpassar sina rörelser till viss del till spelet och kan föra enkla samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteten och kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med bollsporten.
Eleven kan delta i bollsporten och anpassar sina rörelser relativt väl till spelet och kan föra utvecklande samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteten och kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med bollsporten.
Eleven kan delta i bollsporten och anpassar sina rörelser väl till spelet och kan föra väl utvecklade samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteten och kan ge väl utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med bollsporten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: