Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Genrepet - Del 1

Skapad 2019-03-07 21:27 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Matematik
I genrepet repeterar vi det vi har lärt oss under högstadiet i matematik, som en träning inför nationella proven som skrivs i maj. I den här första delen repeterar vi och tränar mer på *Stora och smål tal *Tal

Innehåll

Arbetsområdets innehåll:

Vi arbetar med genomgångar, helklassdiskussioner, uppgifter i grupp och enskilt. Du får arbeta i din bok, i ett häfte, med arbetsblad, samt med miniwhiteboards.

Under arbetsområdet har vi några mindre test för att testa av kunskaperna.  

 

Vad du behöver kunna till testet om stora och små tal:

*Namnge stora och små tal

*Räkna med stora och små tal

*Skriva stora och små tal med hjälp av prefix

*Skriva stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform

*Räkna med stora och små tal i topotensform och grundpotensform

 

Vad du behöver kunna till testet om tal:

*Storleksordna tal

*Förstå och använda positionssystemet

*Räkna med de fyra räknesätten

*Räkna med negativa tal

*Räkna med tal i potensform

*Räkna med kvadratrötter

*Räkna med Pythagoras sats

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma

Matriser

Ma
Bedömningsmatris - Matematik åk 7-9 - Genrepet del 1

F
E
C
A
Problemlösning
Din förmåga att lösa problem genom att välja strategier och metoder och formulera matematiska modeller.
Du löser problem på ett i huvudsak frande sätt genom att välja metod/ strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Du bidrar till att formulera modeller.
Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Du formulerar modeller som efter någon bearbetning fungerar.
Du löser problem på ett väl fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med god anpassning till problemets karaktär. Du formulerar modeller som fungerar.
Matematiska begrepp
Din förståelse för olika matematiska begrepp och din förmåga att tillämpa dessa i olika sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metodanvändning
Din förmåga att använda olika matematiska metoder.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Matematiska färdigheter
Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom: Aritmetik
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med mycket gott resultat.
Kommunikation
Din förmåga att redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: