Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2019-03-08 08:59 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Stormaktstiden
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska Historia
Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från 1611-1718. Detta arbetsområde handlar om tiden då Sveriges rike växte och blev större. Hur levde människorna? Varför sjönk Vasaskeppet? Kan vi lära oss något av häxprocesserna? Och var verkligen Karl XII en hjältekonung?

Innehåll

Så här arbetar vi

  Du kommer att:

 - läsa fakta i läroboken "puls Historia"

- lyssna till genomgångar

 - se på film

 - göra reflektioner och föra diskussioner

- göra ett arbete i Creaza

 

Du ska känna till:

1. vad som menas med stormaktstiden och regenterna under den här tiden

2. 30-åriga kriget, vasaskeppet,

3. häxprocesserna och varför olika folkgrupper flyttade till Sverige

4. hur olika grupper t ex män och kvinnor, fattig och rik, hade det och kunna resonera kring hur levnadsvillkoren förändrades och orsakerna till förändringarna. 

5. spår av historien från den här tiden och hur händelser och personer beskrivs på olika sätt 

6.  hur man kan använda historiskt källmaterial som t ex kyrkböcker 

Du visar vad du kan

- genom skriftligt prov (mest från nr. 3, 4, 5, 6)

- muntligt i diskussioner

- genom ett arbete i Creaza ( nr. 1 och 2)

 

 

 

Uppgifter

 • Creaza via digital pedagogik

 • Prov måndag 27/5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: