Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else

Skapad 2019-03-08 09:55 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Rör-Else står för kropp, rörelse, mat och hälsa.

Innehåll

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn på Västerbo ska få uppleva glädje med att röra på sig, i naturen, närområden eller på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas när barnen är i behov av rörelse. Rör-Else tar berättar även om kostens viktiga roll för vår hälsa och välbefinnande.

SYFTE/MÅL

Barnen ska med hjälp av Rör-Else få möjlighet att utmana och utvecklas för att kunna använda kroppen som ett verktyg och få kropps- och rumsuppfattning och förstå vilket samband de båda har. Vi vill även att barnen ska bli medvetna om att de kan både grov- och finmotoriska rörelser och utmanas att undersöka vad de redan kan och hur de kan utveckla sina grundkunskaper.

 • Barnen ska få möjlighet att lära sig fin- och grovmotorik
 • Barnen ska få möjlighet att undersöka sina kroppsliga förmågor och få en uppfattning om hur mycket de kan.
 • Barnen ska få möjlighet att utmana sin koordinationsförmåga

METOD - GEMONFÖRANDE

Rör-Else kommer vi använda oss av vid rörelse med kroppen och kostens viktiga roll för vår hälsa välbefinnande. 
Vi använder av oss rörelse och dans där barnen får möjlighet att röra på sig både inomhus och utomhus. Att barnen ska träna sin motorik genom att hoppa, krypa, springa, åla osv. Att utföra olika aktiviteter så som rörelselek, danslek och samarbetsövningar mm ger barnen möjligheten att öva sin motorik och därigenom lära känna sin kropp. Vi har vår aktiva lärvän Rör-Else som uppmanar och stimulerar barnen till att vara aktiva och röra på sig, likväl som att kunna sitta stilla och vänta på en instruktion. 

DOKUMENTATION

Arbetet med Ute-Ugo dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid, Reflektionstid, Teammöte och APK, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: