Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid 1914-1945

Skapad 2019-03-08 11:11 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Historia
Vi ska nu fördjupa oss i tiden efter de stora revolutionerna och 1800-talets samhällsutveckling. Vi läser om de båda världskrigen under 1900-talet samt tiden mellan de två världskrigen. Vi ska ur olika perspektiv studera utvecklingen, deras orsaker, förlopp och konsekvenser.

Innehåll

 

Hur vi kommer att arbeta:

Vi inleder arbetsområdet genom att gå igenom och repeterar bakomliggande faktorer, förlopp och konsekvenser av världskrigen och mellankrigstiden

Arbetssätt:

Vi använder oss av föreläsningar, diskussioner, läser texter och PP och instuderingsfrågor samt filmer.

Läsinstruktioner för avsnittet ”Världskrigens tid 1914-1945”

Läs följande i Digilär under "Världskrigens tid":  

"Första världskriget", "På väg mot ett nytt världskrig" och "Andra världskriget".

Om du vill inhämta mer kunskaper inför din examination kan du även läsa nedanstående texter:

I Digilär: (OBS! dessa texter är inte obligatoriska utan endast om du vill lär dig mer)

 

Följande fenomen, ord och begrepp bör du kunna inför examinationen:

 • Nationalism, Imperialism, Kapitalism, Rasism, Konservatism, Liberalism, Socialism och Feminism
 • Vilka Allianser som bildades
 • Kolonier
 • Vilka tre stora utvecklingslinjer som kan ses under mellankrigstiden.
 • "Den stora depressionen"
 • Inflation/hyperinflation
 • Vad Versaillesfreden innebar
 • Bakomliggande orsaker till krigen och förloppen av krigen samt vilka konsekvenser/resultat som kriget skapade/gav.
 • Hur kvinnors situation var före, under kriget och mellan krigen. Vilken/vilka roller tog kvinnorna under den här perioden i historien.
 • Rösträtten

 

Examination

Området examineras genom aktivt deltagande i diskussionerna under lektionstid samt ett seminarium under vecka 19.

Schema för Redovisning

Redovisning WW1, mellankrigstiden och WW2 klass VO18 


Vecka

Tisdag

Fredag

19

 

 

Linnea

Rebecka

Julia

Mehdi

20

Johanna

Emmelie

Mai

Elin

Deeq

 

Ingen lektion

21

Wilma

Puttamintra

Yasir

Ilyas

 

Tilda

Sahra

Sami

Ali H

22

Fereshteh

Samuel

Mam

Oulaya

Ali O

 

 

Ingen lektion

23

Hela klassen samlas

 

Ingen lektion

24

 

 

 


 

 

 

 

 

Uppgifter

 • PP WW1, mellankrigstiden och WW2

Matriser

His
Historia 1a1.

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Förändringsprocesser.
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt val.
Orsaker och konsekvenser.
Du kan översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Enskilda personers betydelse.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Samband mellan dåtid och nutid.
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Slutsatser om dåtid - nutid - framtid.
Du kan dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Användning av historiska begrepp.
Du kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Tolka källmaterial.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Användning av källkritiska metoder.
I värderingen utgår du från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Exempel på historiebruk.
Du kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
Olika historiebruk och deras betydelse idag.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: