Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuret i nacken

Skapad 2019-03-08 11:55 i Lerbäckskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Djuret i nacken - en lek om namn på djur och dess egenskaper.

Innehåll

Underlag för planering av:

 Djuret i nacken.

Tidsperiod:
ca. 20-30 min.

 

Mål: (utvärderingsbart)

Eleverna ska lära känna några vanliga djur i närområdet och beskriva dessa utefter dess egenskaper.

Elevgruppens behov/intresse:

Eleverna är intresserade av djur och problemlösning. Ett antal elever är i behov av att utmana språket och lära känna djurarter i närområdet.

 

Vad skall vi göra?

Vilka aktiviteter skall ingå?

Hur och när skall vi göra det?

Vem skall göra det?

 - Genomgång av aktivitet.

- Utdelning av djur i nacken.

- Eleverna går runt och frågar kompisarna frågor för att lista ut sitt djur i nacken.

 Eleverna får en bild på ett djur fastsatt i nacken. Eleven ska sedan gå runt till sina kompisar och fråga ja- och nejfrågor om sitt djur. Ex. kan mitt djur springa snabbt? Lever mitt djur i vatten? När eleven tror sig veta vilket djur hen har i nacken ska eleven gå till läraren/pedagogen och säga sin gissning. Gissar hen rätt får eleven ett nytt djur i nacken.

 

 Passar elever från F-3.

Max 12 elever/vuxen för att hinna ge eleverna nya djur.

 

Hur gör vi eleverna delaktiga?

 Vid förberedelse av aktiviteten kan eleverna ge exempel på djur i närområdet och vara delaktiga i de djur som kan användas på bilderna i aktiviteten.

 

 

Hur följer vi upp, synliggör, dokumenterar och utvärderar?

Lyssna aktivt på beskrivningar och hjälp eleverna att komma på egenskaper för de olika djuren. Elever i de lägre åldrarna kan behöva hjälp att komma på lämpliga frågor.

 

Fotografera under aktiviteten.  

 

Efter aktiviteten kan man gå igenom de olika egenskaperna på djuren.

 

 

Utvärdering och Analys. Hur jobbar vi vidare?

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
    Lgr11
  • Centralt innehåll
  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
    Lgr11  -
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
    Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: