Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- geometriska former

Skapad 2019-03-08 12:04 i Stömne förskola Hudiksvall
Arbete med de geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel,oval
Förskola
Ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för olika former. Ge barnen möjlighet att undersöka, uttrycka och använda olika matematiska begrepp och sambanden mellan de olika begreppen.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Matte, geometriska former

Tidsperiod: januari - december 2019

Förskolans namn: Stömne

Grupp: Snickerboa

Barnens ålder: 2-5 år

År och datum: januari 2019

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Tillsammans med barnen undersöker vi och namnger olika 2 - dimensionellaer former, bl.a.  cirkel, kvadrat, triangel, rektangel och oval.

-.Tillsammans använder vi och undersöker flera olika matematiska begrepp, bl.a. större än, mindre än, störst, minst, olika lägesord, antal och mängder . 

- Vi använder ord som beskriver olika matematiska begrepp, på svenska och med hjälp av er föräldrar, på  barnens olika modersmål

 

-Tillsammans undersöker vi och namnger olika 3-dimensionella former, bl.a. kub, klot och cylinder.

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

 - barnen får möjlighet att utveckla sin ordförståelse och sitt ordförråd inom området matematik, samt sin förmåga att använda språket för att t.ex. beskriva olika former.
- barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp. 

- barnen utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband mellan olika begrepp,( ex. kan vi hitta föremål på förskolan som har formen av en cirkel)

- barnen utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- använda sin nyfikenhet och lust att lära och att i lek, skapande, experiment prova nya erfarenheter inom området
- få möjlighet att utöka sitt ordförråd och sin ordförståelse inom området matematik
- ge barnen möjlighet att upptäcka att och hur de använder matematik i sin vardag 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

- I arbetet med våra nyfikenhetsfrågor använda matematiska begrepp och uppmärksamma/väcka nyfikenhet att undersöka samband mellan matematiska begrepp.

- Tillsammans med barnen samtala om olika former, likheter  och likheter, egenskaper osv ger kunskaper om barnens erfarenheter och förkunskaper.

-Vi sjunger sånger och lär oss ramsor om olika former.

-  Vi letar saker på förskolan och i vår omgivning som har olika former.
- Känna på och berätta hur olika former känns.
- Sorteringsövningar.

- När vi läser böcker, tittar på bilder leta efter olika former som barnen kan jämföra.
- Skapa olika former med våra kroppar.
- Skapa olika former, i olika material, 2-dimensionellt och 3-dimensionellt.
- Använda olika former för att tillverka bl.a. en traktor/ skogsmaskin.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?


- spaltdokumentation / motsvarande anteckningar, veckoreflektion, verksamhetens planering
- koppla till planering
- fotografera, skriva veckodokumentation, lärloggar och tillsammans med barnen titta på och prata om dokumentationerna,

- gemensamt ansvar utifrån vår planering och planering om vem som ansvarar för t.ex. veckodokumentation olika dagar

Planeringen upprättad av:

Ulla Holmström 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: