👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning, HT åk 3

Skapad 2019-03-08 17:20 i Landvetterskolan Härryda
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Bedömningsstöd i taluppfattning, skriftliga uppgifter för höstterminen i årskurs 3.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning".

 

 

Matriser

Ma
Skriftliga uppgifter HT åk 3

Godtagbara kunskaper HT åk 3
Mer än godtagbara kunskaper HT åk 3
Talraden
Jag kan talens grannar (0-100).
Jag kan talens grannar (0-300).
Talföljd
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-20.
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-50.
(upp. 1 och 2) Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-3500. Jag kan hitta på en egen talföljd. Jag kan även förklara hur jag tänkt.
Positionssystemet
Jag kan skriva tal med givet hundratal, tiotal och ental.
Bråk
Jag kan avgöra vilken bild som visar en halv och en fjärdedel.
(upp. 5 b och c) Jag kan visa en tredjedel. Jag kan avgöra hälften och en tredjedel av ett givet antal.
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-70.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100.
(upp. 5 a) Jag kan sätta ut bråk på en tallinje.
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom området 0-150.
Beräkna - likhetstecknet
Jag kan göra beräkningar inom addition och subtraktion (0-25).
Jag kan göra beräkningar med multiplikation och division.
(upp. 4) Jag kan göra beräkningar med multiplikation och division.
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-10).
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-50).
(uppg.3) Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion, multiplikation och division.
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-500, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
(uppg. 6, 7, 8 och 9) Jag kan lösa textuppgifter på mer avancerad nivå, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Visa hur du löser uppgiften
(upp. 10) Jag kan visa hur jag löser uppgiften och skriva svar inom addition och subtraktion (0-250).