Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, åk 5, Vattnets egenskaper - lösningar och blandningar

Skapad 2019-03-09 18:34 i Kärlekens skola Halmstad
Arbetet ska leda till att en ökad förståelse om att vatten kan förkomma i olika former och vad det heter när vatten övergår från en form till en annan form. Eleverna ska lära sig om vattnets kretslopp i naturen samt bli medvetna om hur vattenrening går till.
Grundskola 4 – 5 Kemi
Hur är ämnen uppbyggda? Vad tar saltet vägen när du häller ner det i vatten? Vilka ämnen löser sig i vatten? Det här är några av de frågor som vi brottas med och finner svar på i detta arbetsområdet.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få lära dig mer om hur det viktiga ämnet vatten förkommer i naturen i olika former och hur vattnets ständiga kretslopp pågår. Vidare kommer vi undersöka och ta reda på vilka ämnen som löser sig i varmt och kallt vatten.

Förmågor vi tränar på:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Ur kursplanen:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna erfarenheter och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Centralt innehåll för årskurs 4 - 6:

Kemin i naturen

 • Vattnets egenskaper och vattnets kretslopp,
 • Inledningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt,

Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Bedömning

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du visa att du kan:

 • förklara vattnets kretslopp på ett enkelt sätt
 • beskriva och förklara om vattnets tre olika former
 • beskriva om lösningar och blandningar i vår vardag
 • förklara hur ämnen är uppbyggda av atomer och molekyler
 • ha kännedom om vad en kemiska förening är
 • namnge några grundämnen

Arbetssätt och aktuella begrepp

Eleverna  kommer att:

 • Ta del av fakta på olika sätt genom att läsa och resonera om faktatexter i olika läromedel
 • Se filmer som handlar om t.ex. vattnets kretslopp, ämnens uppbyggnad, lösningar och blandningar
 • Genomföra  enkla undersökningar där eleverna få chans att dokumentera i en laborationsrapport och där i träna sig genom att skriva hypnos, resultat och slutsats.
 • Resonera och förklara utifrån bilder om olika kemiska fenomen i naturen

Aktuella begrepp inom arbetsområdet:

fast form, flytande form, gasform, aggregationstillstånd, vattenånga, avdunsta, kondensera, koka, smälta, stelna(frysa), nederbörd, kretslopp, saltvatten, sötvatten, hypotes, resultat, slutsats...

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: