Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unidad 3, Gracias 7

Skapad 2019-03-10 10:05 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I denna kurs kommer du att lära dig klockan och veckodagarna. Du kommer också lära dig att prata om " din dag". Vi fortsätter att befästa olika verbformer, både regelbundna och oregelbundna. Följ gruppens Classroom för planering och länkar.

Innehåll

 Unidad 3 Gracias 7

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig


Att lära sig:

 

klockan

veckodagar

 

att berätta om sin dag

 

att tala om sin fritid

 

använda olika verbformer

 

använda frekvensord: ofta, lbland osv.

 

samtala om vad man har och vad man måste göra

 

 

 

 
tala spanska


skriva spanska


läsa och förstå spanska


lyssna och förstå spanska


att jämföra livet i Latinamerika med våra egna livUnidad 3 Gracias 7

kapitel 9

 • klockan
 • veckodagarna

 • berätta om en dag

 

Kapitel 10

 • tala om din fritid
 • använda singular av ER-verb: como,comes, come.

 • använda singular av verbet IR: voy, vas, va.

 

kapitel 11

 • använda fler fritidsord
 • använda frekvensord: ofta , ibland
 • böja AR-verb och ER-verb i presens.

 

Kapitel 12

 • samtala om vad du har och vad du måste göra
 • böja verbet TENER i presens
          
-Lyssna, läsa och lära oss att förstå språket i kapitel 9-12 Gracias 7

-lära oss nya ord och uttryck

-öva på klockan, veckodagar

 

 


-språkövningar i övningsboken kapitel 9-12 och gracias.nu(lyssna, läsa, skriva och tala)


-läsa texter och titta på filmer om Latinamerika och diskutera innehållet


-genomgångar av grammatikmoment

 • AR-verb

 • ER-verb

 • Verbet IR
 • Verbet TENER

-Extra Träna med Más textos i slutet av boken om du hinner klart med bastexterna. Ord från Más textos behövs för att förstå allt av bedömningsuppgifter.

Aktivt arbete under lektionerna

 

Presentation: Mi Día


minitest på gracias .nu kapitel 9-12


Bedömningsuppgifter

 • hörförståelse

 • läsförståelse

 • ord och grammatiktest

 • skrivövning

 • muntlig test

Uppgifter

 • Kapitel 9

 • Kapitel 11

 • Kapitel 12

 • Kapitel 10

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk, språkval år 9

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: