Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, kristendom och islam

Skapad 2019-03-10 16:47 i Klaraskolan Halmstad
Vi repeterar och fördjupar oss i judendom, kristendom och islam.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi arbetar och fördjupar oss kring de Abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam genom föreläsningar, att titta på genomgångar, läsa, svara på frågor, bildanalyser och Kahoot .

Innehåll

Hur kommer vi jobba?

 Vi kommer utgå från en modell med sex rutor kring varje religion när vi arbetar för att lättre kunna se likheter och skillnader  samt få en förståelse för religionerna. 

1. Symbol

2. Religiös ledare

3. Helig skrift/berättelser

4. Riter och centrala tankegångar (Riter är heliga handlingar som att be eller göra religiösa saker i en viss ordning. Centrala tankegångar är vad som är viktigt inom religionen som exempelvis att tro på en gud inom de Abrahamitiska religionerna.)

5. Heliga platser/byggnader 

6. Högtider

 

Vi kommer jobba med våra digitala läromedel Gleerups.se samt om någon vill ha böcker finns det också att välja istället för digitala läromedel. Vi jobbar också med Studi och under varje religion har jag länkat tips på filmer och frågor vi kommer jobba med på lektionerna men som även är bra att repetera hemma.  

Judendomen 

Titta på genomgångarna på Studi och Begreppa och repetera det vi arbetat med.

 

Abraham anfader till de Abrahamitiska religionerna (judendomen, kristendomen och islam)

https://www.youtube.com/watch?v=W4Vej0tdL1E&list=PL89EwVOy7HYnPgB2VJrE1UK2Fr6thpTSy

Judendomen:

https://app.studi.se/l/abraham-patriarken     Abraham:Patriarken 

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/religion/varldsreligionerna/judendomen/vilka-var-abraham-och-mose Vilka var Abraham och Mose?

https://app.studi.se/l/tanakh-och-talmud     Tanakh och Talmud

https://app.studi.se/l/judendomens-laera      Judendomens lära 

https://app.studi.se/l/judendomens-hoegtider    Judendomens högtider 

 

 

 

Kristendomen 

Titta på genomgångarna på Studi och repetera det vi arbetat med.

https://app.studi.se/l/bibelns-historia Bibelns historia

https://app.studi.se/l/jesu-foedelse Jesu födelse

https://app.studi.se/l/jesus-boerjar-predika Jesus börjar predika 

https://app.studi.se/l/kristendomens-spridning-fraan-aar-30-till-aar-1000?subject=64635 Kristendomens spridning från år 30 till år 1000

https://app.studi.se/l/den-heliga-treenigheten Treenigheten 

 

 

Islam 

Titta på genomgångarna på Studi och repetera det vi arbetat med.

https://app.studi.se/l/muhammeds-liv-fraan-barndom-till-den-nattliga-resan Muhammeds liv från barndom till den nattliga resan

https://app.studi.se/l/muhammeds-liv-fraan-den-nattliga-resan-till-muhammads-doed-i-medina Muhammeds liv från den nattliga resan till Muhammeds död i Medina.

https://app.studi.se/l/islams-fem-pelare Islams fem pelare

https://app.studi.se/l/pilgrimsfaerden-till-mecka-hajj      Pilgrimsfärden till Mekka - hajj

  

Bedömning och tidsplan

Vi kommer gemensamt i klassen diskutera hur vi ska göra bedömningen/ hur ska eleverna visa sina kunskaper. Vi kommer göra detta i god tid så att alla vet förutsättningarna. 

Vi beräknas vara färdiga med detta område vecka 10. Då har vi arbetat två veckor vardera med respektive religion. 

 

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska känna till grunderna i judendomen, kristendomen och islam samt vad som är gemensamt med dessa och vad som skiljer dem åt.  Jag vill också att du ska kunna fundera hur religionen påverkar den värld vi lever i dag så väl som i ett historiskt perspektiv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
RELIGION

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

--------->
--------->
--------->
--------->
Analysera
 • Re
Eleven kan med stöd berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Analysera
Analysera
 • Re
Eleven kan med stöd visa på enkla samband mellan olika religioner.
Eleven kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Analysera
 • Re
Eleven kan med stöd redogöra för några kristna högtider och traditioner.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Reflektera
 • Re
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Söka information
 • Re
Eleven kan med stöd söka information om religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: