Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enheter

Skapad 2019-03-10 17:02 i Särskolan Sjöbo
Vi kommer under läsåret att arbeta med olika enheter för att kunna lösa olika typer av vardagsproblem. Du kommer att uppskatta, beräkna och lära dig omvandla olika enheter.
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Enheter Vi ska arbeta med att mäta och uppskatta längd, volym och vikt med vanliga måttenheter

Innehåll

Läroplan för grundsärskolan 2018

Lgr 11, syfte och centralt innehåll

Tolkade och konkretiserade kunskaper

Du som elev ska utveckla förmågan att:

 • känna till måtten l, dl, cl, ml
 • känna till längdmåtten mil, km, m, dm, cm, mm
 • känna till viktmåtten ton, kg, hg, g
 • jämföra, uppskatta och beräkna storleken av enheterna vikt, volym och längd
 • muntligt och skriftligt redovisa och förklara ditt tänkande kring enheterna
 • använda enheterna i praktiska situationer

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • ha genomgångar om varje enhet
 • arbeta praktiskt och laborativt med enheterna
 • arbeta med arbetsblad
 • jämföra olika enheter

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna skillnaden mellan de olika enheterna vikt, volym och längd
 • vara aktiv under lektionerna
 • arbeta med skriftliga arbetsuppgifter
 • arbeta med praktiska och laborativa uppgifter
 • känna till och kunna omvandla mellan enheterna längd; mm, cm, dm, m, km,mil, vikt; g, hg, kg,ton, volym; ml, cl, dl, l
 • använda enheterna i vardagssituationer
 • muntligt och skriftligt redovisa hur de har löst uppgifterna
 • storleksordna olika enheter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 9
 • Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrar till att storleksordna enheterna.
  Ma  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Enheter

Rubrik 1

Känner till
Kan använda
Använder med säkerhet
Aspekt 1
Använda enheterna i vardagssituationer
Ny aspekt
Längdenheter, mm, cm dm och m
Ny aspekt
Viktenheter, g, hg, kilo
Ny aspekt
Volymenheter, ml, cl, dl, l
Ny aspekt
Uppskatta, beräkna och jämföra enheter

Ma
Enheter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: