Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen året runt i Blå grupp 18-19

Skapad 2019-03-10 19:06 i Stråketskolan Uddevalla
Undervisningen ska syfta till att du utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem.
Grundsärskola 1 – 3 Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning Kommunikation Motorik Vardagsaktiviteter
En förmiddag i veckan vecka flyttar vi ut undervisningen i naturen för att följa årstider och vädertyper samt utveckla våra kunskaper om människa, djur och natur. Därigenom ges eleven förutsättningar att samspela med naturen och din omgivning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar:

Dina kunskaper om:

* de fyra årstiderna.

* människa, djur, växter och natur.

* bakning och matlagning och olika metoder för det.

Din förmåga att delta/medverka i att:

* planera och genomföra olika aktiviteter i naturen.

* genomföra fältstudier och experiment.

* kommunisera genom att använda  ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Bedömning - vad och hur

Dina kunskaper

* om de fyra årstiderna. Namnge och känna till någon årstid.

* olika vädertyper och dess påverkan.

* kategorisering växter och djur

* samspelet människa och natur.

Din förmåga att delta/medverka i att:

* kommunicera genom att använda  ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

* genomföra olika aktiviteter i naturen.

* följa allemansrättens grunder

* genomföra fältstudier och experiment.

 

Vad gör vi ?

* Vi går ut i naturen, oavsett väder, minst 1 gång/vecka

* Vi observerar tillsammans vad som kännetecknar aktuell årstid och vad som händer i naturen.

*  Vi ser på olika naturfilmer.

* Vi arbetar med arbetsblad med stöd av bilder.

* Enklare experiment och plantering av fröer.

* Vi gör olika uppdrag i naturen kopplat till färg, form, storlek och antal.

* Matlagning på stormkök och över öppen eld/grill

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: