Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 4 - Bråk år 7 - Vt 21

Skapad 2019-03-11 08:32 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 4-8 kommer vi att arbeta med bråk . Vi kommer att jämföra, förlänga och förkorta olika bråk samt addera, subtrahera bråk.
Grundskola 7 Matematik
Under veckorna 6- 11 kommer vi att arbeta med bråk . Vi kommer att jämföra, förlänga och förkorta olika bråk samt addera, subtrahera bråk.

Innehåll

Syfte och mål

Syfte i grundkursen: 

 • veta vad ett bråk är
 • skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 • jämföra storleken på olika bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal
 • förkorta och förlänga bråk
 • addera, subtrahera bråk 
 • skriva bråk som decimaltal

Syfte i fördjupningen:

 • tillämpa bråk i volym och vikt
 • bråk och förhållande/ proportioner
 • problemlösning och bråk

Undervisningens innehåll

Arbetssätt: 

Vi kommer att starta lektionen med en kort genomgång/ 2-3 text uppgifter. Därefter är det ditt ansvar att göra klar dina uppgifter. Vårat arbetssätt kommer att varieras från lektion till lektion, vissa lektioner jobbar vi en och en , par eller i grupp. Jag kommer att lägga en planering för varje område i Teams, samt bildspelet(genomgångarna).Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt. Första lektion i veckan kommer vi att jobba med taluppfattning, oavsett vilket område jobbar vi med. Syfte med detta är att förstärka och förbättra dina kunskaper och färdigheter i tal och talanvändning. 
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation

 

Det är viktigt att du tittar i planeringen och gör de uppgifter i boken som ska göras varje vecka så att du inte kommer efter. Om du är sjuk eller ledig måste du titta i planeringen och arbeta i kapp hemma. 

 

Begrepp/Matte-ord

bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, förkorta, förenkling, förlänga, del av, andel, decimalform

Planering

v. 6 Del av hel, Mer än en hel, Del av ett antal, beräkna delen.

v.7  Olika bråk, jämföra bråk, Förlänga och förkorta, avstämning/test

v.8 Addera och subtrahera bråk. Tal i bråkform och i decimalform 

v.10  Fördjupning eller repetition 

v.11  Prov 7C måndag 15/3

        Prov 7d onsdag 17/3

 

.

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:

·       hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp

·       hur du arbetar med dina uppgifter

·       Avstämning samt prov

Efter 2-3 veckor (ca v.8) kommer du att få muntlig eller skriftlig feedback på ditt arbete så att du vet vad du behöver träna mer på. 

 

 

 

Uppgifter

 • Arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kapitel 5 - Bråk , år 7 vt 19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Storleksordna bråk omvandla till decimaltal förlänga och förkorta Skriva i bråkform och blandadform
avgöra vilket bråk som är störst
Visa att du förstått begreppet proportionalitet, se röd kurs
Problemlösnings- förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Storleksordna bråk Problem liknande fruktskålen se diagnos
Visa att du kan ge förslag på bråk inom ett intervall. Beräkna problem om proportionalitet, se röd kurs Problem liknande fruktskålen se diagnos
.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
metod för addition och subtraktion av bråk, samt förenkla så långt som möjligt ( lika nämnare)
metod för addition och subtraktion av bråk, samt förenkla så långt som möjligt (olika nämnare)
Metod för att ange ett bråk inom ett begränsat område ( decimaltal)
Resonemangs- förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Storleksordnia bråk Förklara ett fel i en uträkning med bråk
Förklara hur du kan veta att ett bråk är större än ett annat. TIPS gör bild eller visa på en tallinje.
Motivera och förklara varför hur du har kommit fram till din lösning. TIPS! Använd bild eller uträkning eller kanske en tallinje som stöd
Kommunikationsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Visa en tydlig struktur i ett problem liknande fruktskålen, se diagnos problemlösningen och Bedömningsuppgiften
Ha en tydlig struktur i din uträkning om ex) förhållandet, proportionalitet mellan sidorna i en geometrisk figur. Se röd kurs
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: