Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik

Skapad 2019-03-11 09:51 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Filosofi
Etik inom filosofi. Etik är ett av filosofin ursprungliga områden och har studerats under mer än 2000 år. Etik handlar om vad som är rätt/bör göras i olika situationer. Vi kommer att studera fyra olika inriktningar inom etiken som alla försöker finna ett konsekvent svar på frågor om rätt och fel.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för Etik: 

Vad?

Vi skall studera, regeletik, Kantism, utilitarism och kontraktsteori för att se vad de säger om etik och jämföra detta med vad ni själva tycker. 

Varför?

Vi ställs alla inför etiska dilemman i våra liv. Det är viktigt att fundera igenom detta och kanske finner ni en väg som kan hjälpa er om ni senare i livet hamnar i svåra dilemman. 

Hur sker undervisningen?

Jag kommer att föreläsa om etik och de olika inriktningarna. Ni kommer att få tillämpa dem på olika fall.

Hur bedöms du?

Etikområdet kommer att avslutas med en hemuppgift där ni konstruerar ett moraliskt dilemma och skriver hur det skall hanteras utifrån de moraliska teorierna samt hur ni själva tycker att det borde hanteras. 

Det som i läroplanen kallas värdefilosofi, värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier är altså det jag kallar etik och det återkommer på flera ställen i betygskriterierna. 

 

 

 

Uppgifter

 • Prov E

 • Hemprov etik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap.
  Fio  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
  Fio  A
 • Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
  Fio  C
 • Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
  Fio  E
 • Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor. Elevens analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
  Fio  A
 • Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor. Elevens analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
  Fio  C
 • Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Elevens analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
  Fio  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: