Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färger & Former

Skapad 2019-03-11 10:08 i Björkängen förskola Kungälv
Vi upptäcker färger och former.
Förskola
Vi upptäcker färger och former på olika sätt.

Innehåll

Var är vi?/ Nuläge

Vi uppmärksammar och upptäcker färger och former på olika sätt.

Var ska vi?/Mål

Vi vill ge barnen förutsättningar att utmanas i sin matematiska utveckling genom att erbjuda undervisning i att vi pratar om och lär oss färgernas och formernas (cirkel, triangel, kvadrat och rektangel) namn, likheter och skillnader.

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med färger och former på ett lekfullt sätt genom att använda oss av material  som tilltalar barnen i undervisningstillfällena. Vi kommer tillsammans med barnen utforska vart vi kan hitta dem formerna och färgerna (inne/ute)? Vad kan man ha formerna till, t ex vilka former behövs för att bygga ett hus? Finns det mest "kantiga" eller "runda" former i naturen? Vilka färger har vi? Färger i naturen och kan den byta färg?

Dokumentation:
Kommer dokumenteras i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: