Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans: "skapa egen dans"

Skapad 2019-03-11 10:17 i Hallsta skola Norrtälje
Ämnesområde: Dans
Grundskola 8 Idrott och hälsa

Dansen är en av de äldsta formerna för kommunikation mellan människor. När du dansar får du möjlighet att använda din kreativitet. Du får också ökad kroppskännedom och stärker motoriken och din konditionsförmåga. Du kan också genom dansen möta andra kulturer.

Innehåll

Centralt innehåll

Innehåll

Danstemat är uppdelat i två delar:

1. Skapa egen dans. Ni ska vara indelade i grupper om 2-4 elever.

-Gruppen ska tillsammans välja musik,( låten ska vara ca 1,5-2 minuter lång), samt komponera ett rörelsemönster till den valda låten. 

-Alla i gruppen ska aktivt delta i programmet, både vid träning och inspelning/redovisning.

2. Redovisning.Det komponerade rörelsemönstret filmas och lämnas till idrottsläraren. Uppgiften kan också redovisas inför lärare, klassen eller annan lämplig grupp/klass.

 

Bedömning

Bedömning av momentet kommer ske genom följande: 

 • Observationer av olika lektionstillfällen. Både vad gäller grupparbetet och redovisningen.
 • I slutet av momentet lämnar eleverna in sina färdiga danser, som bedöms av idrottsläraren. 

Konkretisering av mål (dans)

E - Betyg

* Eleven kan utföra enkla danser,
med grundläggande rörelsemönster
* Eleven har en godtagbar
förståelse för rytm och takt

C - Betyg

*Eleven visar på en säkerhet och
förståelse, gällande rytm och takt.

A - betyg

*Eleven visar på en stor säkehet
och förståelse, gällande rytm och
takt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Danstemat bedöms enligt matrisen nedan

F
E - betyg
C - betyg
A - betyg
Rörelse till musik
Kunskapskraven för betyget E är inte uppnått.
Eleven kan anpassa sin rörelse till takt, rytm och sammanhang till viss del i danser och rörelser till musik.
Eleven kan anpassa sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang, när det kommer till danser och rörelse till musik.
Eleven kan anpassa sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang, när det kommer till danser och rörelse till musik.
Mål & plan för träning
Kunskapskraven för betyget E är inte uppnått.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Idh
Idrott & Hälsa: Dans åk 8

F
E
C
A
Lektionsarbete
Eleven har inte uppnått detta kunskapskrav.
Deltar i de olika danserna och anstränger sig på lektionerna.
Är drivande och engagerad i danserna och deltar med stor ansträngning på de olika lektionerna.
Arbetar mycket aktivt i de olika danserna och är engagerad och drivande under lektionerna. Tar stort ansvar för arbetet under lektionerna och gör alltid sitt bästa.
Rytm och takt
Eleven har inte uppnått detta kunskapskrav.
Visar på grundläggande koordinationsförmåga och klarar de motoriska krav som danserna kräver. Kan känna takten och göra rörelserna till den.
Visar stor kontroll över de egna rörelserna med god koordination. Kan utföra rörelserna i takt till musiken och visar viss känsla i dansen. Kan röra sig tillsammans med en danspartner.
Kontrollerar sina rörelser med god koordination och kontroll. Har mycket god taktkänsla och kan röra sig enskilt och i par till musiken. Visar en känsla av takt och rytm och kan dansa med viss inlevelse och känsla.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: