Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2019-03-11 11:24 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Arbetsområdet handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

 

Så här arbetar vi:

 • du reflekterar, samtalar och resonerar vid genomgångar och diskussioner
 • du gör arbetsuppgifter, jämför, sammanfattar
 • du läser texter, lyssnar på genomgångar, tittar på film
 • du ska göra muntliga och skriftliga redovisningar
 • du jobbar med arbetsblad, enskilt och tillsammans med andra

 

Det här ska du kunna:

- Kunna resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats och orsaker till förändringarna

- Anledningen till att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

- Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden.

- Kunna jämföra stormaktstidens Sverige med läget i världen idag 

 - Förklara vad en Snapphane var för något.

-  Förklara ord och begrepp relaterade till området

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

1
2
3
Förklara/beskriva. Kunskap om historiska personer/händelser.
Du har grundläggande kunskaper om historiska skeenden, förhållanden och personer under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska skeenden, förhållanden och personer under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska skeenden, förhållanden och personer under olika tidsperioder.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp ganska bra när du studerar och diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar och diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar och diskuterar historia och använder historiska källor.
Resonera, diskutera, analysera
Du kan diskutera historiska förändringar som tex orsaker till att Sverige expanderade och konsekvenserna av detta med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan diskutera historiska förändringar som tex orsaker till att Sverige expanderade och konsekvenserna av detta med utvecklade och relativt underbyggda resonemang.
Du kan diskutera historiska förändringar som tex orsaker till att Sverige expanderade och konsekvenserna av detta med väl utvecklade och väl underbyggda resonemang.
Samtala, kommunicera.
Du kan använda historiska källor och dra enkla slutsatser om hur det var att leva under stormaktstiden. Du är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du kan använda historiska källor och dra utvecklade slutsatser om hur det var att leva under stormaktstiden. Du är aktiv i samtal, ställer frågor och kan presentera olika åsikter.
Du kan använda historiska källor och dra enkla slutsatser om hur det var att leva under stormaktstiden. Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till en djupare diskussion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: