Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer år 8

Skapad 2019-03-11 11:41 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
Vi fortsätter vidare i algebrans värld och lär oss att lösa ekvationer samt använda ekvationer vid problemlösning. I detta kommer vi också att arbeta med olika vinklar och vinkelsummor.

Innehåll

I det här kapitlet får du lära dig:

 • skillnaden mellan ett algebraiskt uttryck och en ekvation
 • lösa ekvationer med hjälp av balansmetoden
 • teckna, lösa och pröva lösningar till ekvationer
 • uttrycka verkliga situationer matematiskt med ekvationer
 • teckna och upptäcka matematiska samband med hjälp av ekvationer
 • olika vinklars egenskaper samt använda dessa vid beräkningar
 • vinkelsumman i olika polygoner t ex triangel, fyrhörning, femhörning
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet och kunskap från tidigare områden 

Vilka begrepp ska du kunna? 

 • ekvation
 • vänster led - höger led
 • obekant
 • balansmetoden
 • antagande
 • algebraiska uttryck
 • förenkla 
 • parentes
 • vinkel
 • sidovinkel
 • vertikalvinkel
 • yttervinkel
 • likabelägna vinklar
 • alternatvinklar
 • vinkelsumma

Hur ska vi jobba?

Under detta område kommer vi i undervisningen fortsätta arbeta med aktiva genomgångar där vi tillsammans går igenom och gör uppgifter i par (skriftligt som muntligt) med direkt respons. Vi kommer arbeta både med arbetshäften och med Matematikboken Y samt laborativa moment, problemlösning och diskussioner. 

Tänk på att ligga i fas, repetera kontinuerligt och utmana dig själv. Använd varandra som lärresurser och fråga om hjälp.                                Kom ihåg att använda webbappen till Matematikboken Y både som förberedelse, repetition och att stämma av med dig själv att du har förstått avsnitten bit för bit. 

Nedan finns en grovplanering över de moment vi kommer att arbeta med. Små test läggs in kontinuerligt under arbetets gång. 

v. 9 Mönster och lösa ekvationer utifrån mönster                 

v. 10 Ekvationslösning och problemlösning med ekvationer

v. 11 Ekvationslösning och problemlösning med hjälp av ekvationer, repetition inför provet

v. 12 Prov onsdag 20 mars 

Algebra och ekvationer (k.3 Se tidigare planering) och Ekvationer (k.5)

v.12-13 Vinklar, vinkelsummor och vinkelproblem

v.  14-15  PRAO 

v. 16 Påsklov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: