👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjälte ”matematik”

Skapad 2019-03-11 12:49 i Medväga förskola Borlänge
Förskola
Leka med matematik

Innehåll

Superhjälte ”matematik”

Nuläge

Barngruppen är intresserade av tjuv & polis samt superhjältar. Efter arbetet med tjuv & polistemat går vi nu vidare med superhjälte-tema då barngruppen är intresserade av att rita superhjältar och pratar om ämnet. I superhjälte-temat kommer arbetet med kompisrelationer att vävas in och fortsätta att arbetas med. 

Mål

Målet är att barnen ska få ta del av matematikens värld på ett lekfullt sätt.

Syfte

Syftet med tema matematik är att barnen ska få insikt i matematikens olika områden, så som siffror, former, tid och vikt. 

Genomförande 

Måndag: Vad är matematik?

Tisdag: Pärla mönster.

Onsdag: Dela lika.

Torsdag: Spela med geometriska former.

Fredag: Undersöka tid.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar med lärplatta genom att ta bilder, filma samt i skrift. Vi dokumenterar i Unikum. 

Uppföljning 

Vi följer upp temat genom att titta på dokumentationen vi gjort tillsammans med barnen framför tv:n. Vi följer upp genom att prata med barnen om det som de har varit med om i vardagssituationerna som vid lunch och så vidare. Superhjälte-temat fortsätter i flera veckor men med ett nytt tema varje vecka. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016