Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk med programmering

Skapad 2019-03-11 15:35 i Tallkrogens skola Stockholm Grundskolor
Återbruk slöjd med Spheroboll
Grundskola F – 5 Teknik Slöjd
I den här uppgiften ska ska du tillsamman med en kamrat återanvända diverse material och skapa ett fantasidjur eller fordon. I arbetet ska en Spehro boll få plats som ska programmeras med ljud som stämmer överens med arbetets egenskaper. Målet är att den ska programmeras och ta sig fram efter en förutbestämd bana.

Innehåll

Som bas kommer du att använda ena halvan av ett mjölkpaket som Sphero bollen ska ligga i.

- Vi går igenom tillsammans hur Sphero bollen fungerar, vilka ljud och ljuseffekter finns det för att du ska få en idé vilken figur du ska göra

- Börja med att planera hur figuren ska se ut genom att titta igenom skrot/skräp som finns att tillgå, viktigt att ni kommer överens i gruppen.

- Testa hela tiden med Sphero om eran konstruktion fungerar eller om ni måste hitta en annan lösning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: