Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så växer växter 🌿

Skapad 2019-03-11 15:51 i Kastellegården förskola Kungälv
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
De flesta växter utvecklas ur frön, men fröna behöver ha rätt förhållanden för att kunna gro. Vi tar reda på vad som får frön att gro och växa.

Innehåll

Tänk på att lägga till läroplansmål (längst ner på sidan) 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill ta vara på och utveckla barnens intresse för vår natur, miljö, växtlighet och allt levande i vår närmiljö. Att vi som människor har en stor och viktig del i naturens kretslopp och att vi är beroende av naturen. Att vi uppmuntrar barnen till lusten att lära sig mer om naturen och se sin egen del av kretsloppet.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Glädje och nyfikenhet av att få det att växa. Ta till vara barnens idéer om vad vi kan plantera och hur vi ska göra 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi kommer plantera och experimentera med växter, frön, vatten, jord, ljus och olika metoder. 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi dokumenterar i unikum i under våren. Temat avslutas med en fest tillsammans med barn och föräldrar. Då våra alster ställs ut. Barnen kommer även få plantera tillsammans med sina föräldrar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: