Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LUP Norrgården ht-20

Skapad 2019-03-11 17:22 i Stora Terassens förskola Partille
Förskola
Vår vision är att barn och elever i vårt område vill, vågar och kan ta huvudrollen i sitt eget liv. "Vill om man kan istället för kan om man vill." Ross Greene Den lokala utvecklingsplanen LUP utgår från vår teamplan och den ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet.

Innehåll

#   Projektbeskrivningen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och har sitt syfte att vara utgångspunkt för veckoreflektion och pedagogisk dokumentation här i Unikum. 

#  Kopiera mallen.

#  Byt namn i rubriken till namnet på ert projekt som ni vill dokumentera.

#  Utgå från stödfrågorna och skriv generellt eftersom detta kommer publiceras på skolbanken.

#  Utgå utifrån våra förskolors fokusområden i vårt teamplanshäfte 2018-2019.

#  Reflektera  i analysverktyget för personal.

 

VAR ÄR VI? 

Vi har dragit igång våra första inskolningar och de kommer fortlöpa fram till mitten av september. Vi kommer att få in 8 nya barn. just nu bygger vi relationer med både barn och vårdnadshavare.

 • Varför ska vi arbeta med detta område?
 • Hur uppkom det? 
 • Barns behov/intressen?  
 • Förutsättningar?

VART SKA VI? 

Vi vill skapa en trygg, lärorik och utmanande miljö i deras tillvaro och vistelse. Vårt mål är att varje barn ska känna sig trygga, sedda och få sina behov tillgodosedda där vi erbjuder olika material och aktiviteter. "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." (Lpfö18 s7)

 • Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt?
 • Vilka mål i Lpfö ska vi arbeta mot?
 • Hur kopplar vi detta arbete till teamplanen och våra fokusområden? 
 • Hur kopplar vi detta arbete till likabehandlingsplanen?
 • Önskat läge?
 • Aktivitetsramar?

HUR GÖR VI?

Genom fasta rutiner under dagen för att skapa förutsägbarhet. Vi lägger stort fokus på lämningarna; trygga föräldrar skapar trygga barn.  Närvarande pedagoger i barnens lekar och aktiviteter. Vi skapar mindre sammanhang. vi ser över vårt material allteftersom vi lär känna barnen.

 • Planering, vem har ansvar?
 • Utförande, sammanfatta vilka aktivitetsramar som ska praktiseras.
 • Hur ska barnen bli utmanande i lärandet/undervisningen?
 • Hur utvecklar och adderar vi i lärmiljöerna under processens gång?
 • Pedagogisk dokumentation, hur får vi barnen delaktiga och i vilka situationer ska vi dokumentera?

 

Skriv reflektioner i analysverktyget som är längst ner på sidan, OBS skriv ej i fältet kommentarer!

 

Frågorna nedan kommer att ligga som grund för utvärdering som görs i era reflektioner och inte här på skolbanken!

HUR BLEV DET? & HUR SER VI DET?

 • Analys
 • Vad har vi dokumenterat?
 • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde/sa de?
 • Hur påverkade miljön?
 • Hur har barns lärande blivit synligt?
 • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi satt upp?
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka ny tankar har väckts?
 • Har vi uppnått önskat läge?
 • Hur går vi vidare?

Inskolningarna var "klara" i slutet av september -20. Vi fokuserade på att bygga relationer med barnen och vårdnadshavarna och var närvarande i barnens aktiviteter. Vi anpassade miljöerna, vi hade ett basutbud av material framme, efterhand plockade vi in mer och mer material utifrån barnens intresse. Vi erbjöd barnen olika aktiviteter i ateljen i små grupper. Genom de dagliga kontakterna med våra vårdnadshavare har vi förstått att de upplevt inskolningen och tiden därefter som trygg. Vi har också upplevt att barnen är trygga och trivs.

Vecka 45 utökades vår barngrupp med 7 barn från Sörgården då de flyttade till en tillfällig lokal pga renovering av förskolan. Vi fick också en extra resurs på 100%. Detta medförde att vi fick planera på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt skulle vi packa ner så gott som hela avdelningen. Det tog mycket tid. Vi hade fokus på uteverksamhet under denna tid, detta även pga pandemin. I början av december flyttade vi hela verksamheten till Sörgårdens lokaler. Där var vi fram till jul. I slutet av december var renoveringen klar på Norrgården och vi kunde flytta tillbaka. Återställandet av våra miljöer pågår fortfarande och är beroende av hjälp från våra vaktmästare.

 

 

 

 

 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: