Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-03-11 20:14 i Västra Berga skola Helsingborg
Medeltiden var en spännande tid med riddare, nunnor, munkar och nyblivna stadsbor. Men den innehåller också inbördeskrig, tiggare, pest, bondeuppror och stormannasläkter som slåss om kungamakten. Det handlar mycket om män, men det är faktiskt en kvinna som är den medeltidsmänniska vi känner till bäst: Den heliga Birgitta.
Grundskola 5 Historia
Medeltiden var en spännande tid med riddare, nunnor, munkar och nyblivna stadsbor. Men den innehåller också inbördeskrig, tiggare, pest, bondeuppror och stormannasläkter som slåss om kungamakten. Det handlar mycket om män, men det är faktiskt en kvinna som är den medeltidsmänniska vi känner till bäst: Den heliga Birgitta.

Innehåll

Till eleven

Medeltiden i Sverige varade i ca 500 år. Samhället vi lever i ändrar sig hela tiden, det kommer du att se när vi lär oss om medeltiden. Under medeltiden inträffade händelser som ledde till att livet för människorna förändrades. Du kommer få bekanta dig med vilka händelser som inträffade och hur människor levde. Du kommer att se stora skillnader jämfört med hur vi lever idag. Syftet med arbetsområdet är att du ska kunna dra paralleller, se förändringar, likheter och skillnader mellan medeltiden och nutid

Eleven ska kunna:

 • förklara hur historiska händelser under medeltiden påverkar oss idag
 • förklara hur Sverige såg ut under medeltiden
 • förklara hur och varför kristendomen infördes i de nordiska länderna
 • berätta om hur människor levde på medeltiden

Undervisningens innehåll/vad

 • De fyra samhällsgrupperna, vilka de var och hur de levde
 • Hur Sverige såg ut under medeltiden
 • Kyrkans /klostrens roll under medeltiden
 • Digerdöden
 • Städer under medeltiden
 • Hur Sverige styrdes under medeltiden
 • Den nordiska unionen

Arbetssätt och bedömning

Vi kommer att läsa faktatexter tillsammans och sen arbeta med detta, titta på filmer, Kahoot, använda oss bl.a. av www.ungafakta.se, göra ett par/grupparbete om livet på medeltiden(plansch) som sedan redovisas inför klassen.                                                                                          I bedömningen kommer jag att lyssna på dig när ni redovisar + diskussioner om livet på medeltiden och jämförelser med idag. Vi kommer ev. att ha ett litet test i slutet av området också. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: