Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och Miljö

Skapad 2019-03-12 11:25 i Stadsskogenskolan Alingsås
Arbete med kemins grunder och miljöpåverkan.
Grundskola 5 Kemi
Arbete med kemins grunder, laborationer och miljöpåverkan.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med kemi och miljö. Syftet med arbetsområdet är att du ska få lära dig grunderna i kemi och om hur saker runt omkring oss alla är uppbyggda. Du kommer också att få lära dig om hur vi människor påverkar miljön med bland annat kemiska utsläpp. 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar",

- ge exempel på några grundämnen och kemiska föreningar,

- berätta om ämnens tre faser, 

- ge exempel på en kemisk reaktion,

- ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten,

- ge exempel på några basiska och några sura ämnen, 

- veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen,

- ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem och

- berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- dokumentera laborationer i text och bild,

- använda och förklara olika kemiska begrepp,  

- resonera kring hur människan påverkar miljön och

- resonera kring hur kemi kan lösa problem. 

 

Du kommer att få möjlighet att visa mig vad du kan genom:

- att delta i genomgångar och diskussioner,

- att delta i och dokumentera laborationer,

 

- ett avslutande prov. 

 

Undervisning:

Så här ska vi arbeta:

- Vi kommer att läsa och diskutera innehållet i texterna tillsammans.

- Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar och ställer och svarar på frågor.

- Vi kommer att utföra olika laborationer i helklass.

- Vi dokumenterar våra laborationer med hjälp av en mall för labbraporter. 

 

Begrepp vi kommer att arbeta med:

atom

molekyl

grundämne

kemisk förening

kemisk reaktion

lösning

blandning

surt 

basisk

ph skala

smälter 

stelnar

förångas 

kondenserar

återvinna

förbränna

kompostera

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: