Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsåskådning

Skapad 2019-03-12 12:31 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Ordet livsåskådning består av två ord, liv och skåda. Skåda är ett gammalt ord för ser. Livsåskådning betyder alltså se på livet. En livsåskådning kan vara religiös eller icke-religiös (sekulär). Alla människor utvecklar en livsåskådning. Det innebär att man har tankar om vem människan är, var man kommer ifrån, hur man ska leva och andra livsfrågor. När frågorna och svar sätts in i ett system och delas av många blir det en speciell livsåskådning och får ett namn. Religion är alltså en form av livsåskådning. Du ska under det här avsnittet jämföra en sekulär (icke-religiös) livs åskådning med en religiös.

Innehåll

Arbetssätt och arbetsformer

Efter en kort genomgång om vad en livsåskådning är ska du välja en sekulär och en religiös livsåskådning och sedan jämföra dem enligt den mall som finns under uppgifter.

Under detta arbetsområde söker du fakta på egen hand, formulerar och skriver en egen text som både innehåller fakta, jämförelse och resonemang. Ditt arbete sker på egen hand med hjälp av lärarstöd. 

Bedömning  

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om den religion/livsåskådning du valt och hur dess anhängare lever och påverkas av sin tro
 • Dina kunskaper om hur din valda religion/livsåskådning påverkas av och påverkar samhället
 • Din förmåga att kunna söka information och kunna föra ett källkritiskt resonemang till valda källor
 • Du ska kunna och förstå att en persons identitet (det egna jaget) formas av många olika saker, bl.a. vilken världsåskådning den personen har.
 • Du ska kunna och förstå att religion kan, både påverka och påverkas av samhället   
 • Du ska kunna använda och förstå ett antal ord och begrepp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: