👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-Tiva

Skapad 2019-03-12 13:29 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Krea-Tiva är en av sju lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet. Krea-Tiva är ett verktyg som finns för att stärka barnen i olika uttrycksformer som bild, sång, fantasi etc.

Innehåll

 

Mål:

Genom att arbeta med Krea-Tiva strävar vi efter att utmana barnen i att utveckla din fantasi i olika uttrycksformer. Varje barn ska få utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i bild, lek, dans, drama, sång och musik.

Genomförande:

Vi arbetar med Krea-Tiva i många delar under dagen där de får undersöka, upptäcka och utveckla sin kreativitet. Vi erbjuder barnen ett stort urval av material, vi uppmuntrar de till att använda sin fantasi och låta deras kreativa tänkande fortlöpa. Krea-Tiva kommer tillsammans med barnen att uppleva glädjen att skapa, vara kreativ och skapa med andra. 

Dokumentation: 

Vi dokumenterar genom att fotografera och filma vad barnen gör med lärplattan. Vi antecknar kontinuerligt vad barnen säger då det är en viktig del i deras utvecklingsprocess. Vi dokumenterar på avdelningen men också på Unikum. Barnen får vara med och dokumentera där de får lära sig att hantera verktyget. Alla pedagoger ansvarar för att den pedagogiska dokumentationen görs både i helgrupp och för det enskilda barnet. 

Utvärdering - Uppföljning:

Genom reflektion och analys gjorda i Unikum, observationer av barngruppen samt samtal med barnen utvecklas värdegrundsarbetet med Hjärtrud.

• Vad har vi uppmärksammat?

• Hur kan vi utmana barnen vidare i deras utveckling?  

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
    Lpfö98 Rev. 2016