Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Larm- övervaknings- och säkerhetssystem

Skapad 2019-03-12 14:19 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Larm och säkerhetsteknik
Undervisningen i Larm och säkerhetsteknik ska ge kunskaper om installation, dokumentation, problemlösning och förordningar och standarder om tekniska system med huvuduppgift att varna eller skydda mot olika typer av faror.

Innehåll

 

   Syfte och Mål

” Kunskaper om larms uppbyggnad, funktion, driftegenskaper och risker.

” Förmåga att installera larm.

” Kunskaper om dokumentation, lagar, föreskrifter och förordningar.

” Förmåga att tolka scheman och ritningar.

” Förmåga att prova, felsöka och avhjälpa fel.

 

 

Planering av arbetsområde/Förväntat resultat

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

Steg 1

Uppbyggnad och funktion

P&L intro, koll på larm, brandlarm och passersystem i skolans lokaler, PP larm brandlarm och passersystem, P&L larm brandlarm och passersystem teoridel, film

Steg 2

Planering och ritningsunderlag

Larmbok, P&L larm praktik, lära symboler, göra egna ritningar

Steg 3

Installation, driftsättning och provning

Uppkoppling larm i bås

Steg 4

Installation, driftsättning av trådlöst

Uppkoppling, programmering larmplatta

Steg 5

Verktyg, mätinstrument, felsökning och reparation

P&L larm intro, koll på verktyg och mätinstrument, strategisk felsökning i eget uppkopplat larm i bås

Steg 6

Registrering och dokumentation

P&L larm praktik, larmbok, SSF 130, SBSC, SS4551201

 

 

Studieteknik/Goda råd

” Våga reflektera över dina nuvarande kunskaper.

” Repetera

Skriv anteckningar.

” Fota viktiga delar och anteckningar.

” Använd tiden effektivt.

” Tänk på mat och sömn.

 

Repetitionskurva

 

 

Uppgifter

  • uppkoppling inbrottslarm

Matriser

Lar
Larm- övervaknings- och säkerhetssystem

Lärandematris larm- övervaknings- och säkerhetssystem

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra
Eleven redogör för uppbyggnad av och funktion hos vanliga larm, övervakning och säkerhetssystem. Dessutom redogör eleven för olika typer av risker när man bygger larm.
Redogör översiktligt, Redogör översiktligt
Redogör utförligt, Redogör utförligt
Redogör utförligt och nyanserat, Redogör utförligt
Planera
Eleven planerar installationer och service av vanliga larm. Dessutom redogör eleven för hur han/hon planerat att dokumentera arbetet.
Planerar i samråd med handledare, Redogör översiktligt
Planerar efter samråd med handledare, Redogör utförligt
Planerar efter samråd med handledare, Redogör utförligt och nyanserat
Utföra
Eleven utför vanligt förekommande arbeten med larm och säkerhetssystem i olika miljöer på ett säkert sätt.
Utför med visst handlag
Utför med gott handlag
Utför med mycket gott handlag
Utföra
Inför arbetet väljer eleven material för uppgiften. Dessutom använder eleven ritningar, scheman och anvisningar för arbetet.
Väljer i samråd med handledare, Använder i samråd med handledare
Väljer efter samråd med handledare, Använder efter samråd med handledare
Väljer efter samråd med handledare, Använder efter samråd med handledare
Utföra
Under arbetet väljer eleven verktyg, instrument och utrustning samt använder dem.
Med viss säkerhet, Med visst handlag
Med viss säkerhet, Med gott handlag
Med säkerhet, Med mycket gott handlag
Utföra
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem.
I samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Utföra
Eleven kontrollerar säkerheten och driftsätter installationen. Resultatet uppfyller ställda kvalitets och miljökrav.
I samråd med handledare, På ett tillfredsställande sätt
Efter samråd med handledare, På ett tillfredsställande sätt
Efter samråd med handledare, På ett gott sätt
Utvärdera
Efter utfört arbete gör eleven dokumentation av installationen samt utvärderar sitt arbete.
En enkel dokumentation, Med enkla omdömen
En noggrann dokumentation, Med nyanserade omdömen
En noggrann och utförlig dokumentation, Med nyanserade omdömen samt förslag på hur arbetet kan förbättras
Kontrollera
Eleven kontrollerar och felsöker i anläggningar samt reparerar fel som uppkommer.
I samråd med handledare, Reparerar enkla fel
Efter samråd med handledare, Reparerar fel
Efter samråd med handledare, Reparerar avancerade fel
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon/han den egna förmågan.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: