Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book Project 8B v.16-20 VT 2020

Skapad 2019-03-12 14:52 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
By reading novels you get to meet people you haven't met before, get to go to places you never visited before and experience adventures you won´t have the chance to experience without reading that book. You will also enrich your vocabulary and pracrise grammar by reading those magic pages!

Innehåll

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyo/A/design.html

Boken heter The Holes och är skriven av en amerikansk författare. Uppgifter till bokläsning finns på Skolplattformen och Teams. 

What to do every week:

v. 16 ska jag ha läst till s.________

v. 17 ska jag ha läst till s.________

v. 18 ska jag ha läst till s.________

v. 19 ska jag ha läst till s.________

 

1. Write a short text about your book. Week 16

Who wrote it? Genre?

Answer the questions Where? When? Who?

What is the main problem?

Why did you choose it?

 

2. a) Pick three quotes (citat) from the text. Write them down, then write down your thoughts about the paragraphs you’ve chosen.

b) Prepare 3 questions to your book and answer them. Week 17

 

3.a) Pick three themes in your book and write about them with examples from the text. Typical themes are love, friendship, loss, identity.

 ex. Love – Love is an important theme in the book because… On page 43 you find this passage where…

b) Compare with a friend and discuss similarities and differences. Week 18

 

4. a) Write a letter to the main character where you ask questions and give advice. 

b) Write the diary of the main character for 2-3 days. Week 19

 

4. a) Prepare a presentation of your book!

b) What did you think? Write a review. Week 20

 You are going to rewrite and hand in your analysis at the end of the lesson.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Book Project

Centralet innehåll

Du tränar på att läsa skönlitteratur och att använda strategier för att förstå av sammanhanget, när ditt ordförråd inte räcker till. Du tränar förmågan att skriva olika sorters texter och att bearbeta dem så att de blir bättre. Du ska också uttrycka tankar, åsikter och känslor i tal och skrift. Du får också veta hur människor lever i någon del av världen där engelska talas.
 • En  7-9   Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9   Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9   Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9   Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9   Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9   Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • En  7-9   Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9   Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9   Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Exempel
Hörförståelse
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Du behöver träna mer på det här.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Vi kommer att titta på tv-program och lyssna till texter. För E ska du förstå det viktigaste, för A i princip allt. Måttligt tempo betyder, inte så
Läsförståelse
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Du behöver träna mer på det här.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du läser din bok och även andra skönlitterära texter.
Visa förståelse
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du behöver träna mer på det här.
Du visar att du förstått genom att översiktligt berätta om, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar att du förstår genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar dinförståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Berätta om det du läst i tal och skrift. Berätta om personer, platser, budskap, detaljer i boken både muntligt och skriftligt. Följ instruktionerna då du gör uppgifterna. För E behöver du skriva enkla texter, delta i samtal och göra muntliga presentationer.
Muntlig produktion
Du behöver träna mer på det här.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du talar också med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du talar även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Exempel på muntlig produktion, samtal i klassrummet, i grupp och muntlig presentation.
Skriftlig produktionn
Du behöver träna mer på det här.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du skriver med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du skriver även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva olika sorters texter, t.ex. personbeskrivning, brev, dagbok, författarprojekt. Presentera, redovisa med flyt. Skriva korrekta meningar på god engelska. Med enkla eller mer komplicerade ord, samt enkel eller mer komplicerad struktur.
Bearbeta och förbättra
Det här behöver du träna mer på.
För att förtydliga och variera dina texter kan du bearbeta och göra enkla förbättringar.
För att förtydliga och variera dina texter kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar.
För att förtydliga och variera dina texter kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar.
Arbeta med respons, både få och ge. Även gå igenom och förbättra texter själv genom att t.ex. slå upp och använda nya ord och fraser.
Muntlig interaktion
Du behöver träna mer på det här.
I samtal och diskussioner kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I samtal och diskussioner kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I samtal och diskussioner kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Delta aktivt i samtal och diskussioner. Ha en bra strategi för att komma vidare om du kör fast och inte kommer på vad du ska säga eller skriva.
Skriftlig interaktion
Du behöver träna mer på det här.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kommunicera med andra i skrift, skriva meddelanden och brev.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: