Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartiklar - Klimatförändringar

Skapad 2019-03-12 15:29 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Lär dig om hur man skriver en debattartikel och skriv sedan din egen. Läs en skölitterär bok och redovisa den skriftligt. Lära dig om källkritik, källhänvisning och referatmarkörer. Vi jobbar med debattartikeln på måndagar och onsdagar. På fredagar läser ni era skönlitterära böcker ca 30 min och skriver sedan enligt anvisningar. Deadline för båda uppgifterna fredag v 15, dvs sista fredagen innan lovet.

Innehåll

I

INNEHÅLL:

 

I svenskan kommer vi att arbeta med texttypen debattartikel på måndagar och tisdagar. På torsdagar kommer vi att ha lässtund på Er valfria skönlitterära bok, och skriva sammanfattning utav det lästa. Debattartikeln skall vara kopplad utifrån ämnet klimatförändringar. Vi kommer även att gå igenom källhänvisning och referatmarkörer då detta ligger till grund i en debattartikel.

 

BEDÖMNING:

·      Enskild skriftlig bedömningsuppgift där du skall skriva en egen debattartikel.

 

·      Muntliga gruppsamtal utifrån givna debattämnen.

 

SYFTE;

 

v  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

v  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

v  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

v  urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

v  söka information från olika källor och värdera dessa

 

 

 

Uppgifter

  • ENSKILD BEDÖMNINGSUPPGIFT - DEBATTARTIKEL KLIMATHOTET

  • PowerPoint - källhänvisning

  • MUNTLIG DEBATT I GRUPP

Matriser

Bedömning av debattartikel

Koppling till uppgiften
Din text fungerar i huvudsak som den valda texttypen
Din text fungerar relativt väl som den valda texttypen
Din text fungerar väl som den valda texttypen
Innehåll
Tesen presenteras Dina argument framgår på ett enkelt sätt och stödjer i huvudsak din tes. Din artikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Du använder källor på ett i huvudsak korrekt sätt (Referat, citat och källhänvisning)
Tesen presenteras Dina argument framgår på ett tydligt och utvecklat sätt och stödjer din tes relativt väl Din artikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder källor på relativt korrekt sätt med källhänvisning (Referat, citat och källhänvisning)
Tesen presenteras och förklaras. Dina argument framgår tydligt och är välutvecklade och stödjer och fördjupar din tes väl. Din artikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder källor på ett korrekt sätt med tydlig källhänvisning. (Referat, citat och källhänvisning)
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckesindelning, inledning och/eller avslutning
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckesindelning och välfungerande inledning och avslutning.
Skrivregler, stil och normer
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Ordvalet är varierat och passar en debattartikel, tex med ett formellt språk. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierande genom att du t.ex har både långa och korta meningar, inleder bisats och inleder meningar på olika sätt.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Ordvalet är välfungerande, varierat, träffsäkert och lyfter texter. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierande genom att du t.ex har både långa och korta meningar, inleder bisats och inleder meningar på olika sätt.

Muntlig bedömning - debattera

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Åsikt och argument
Åsikten är otydlig presenterad och saknar argument.
Åsikten är tydlig presenterad och argumenten stöder åsikten.
Åsikten är tydlig presenterad och argumenten är underbyggda med hjälp av fakta såsom undersökningar, statistik m.m. Motargument bemöts.
Åsikten är tydligt presenterad.Argumenten är underbyggda av fakta såsom undersökningar, statistik, mm. Även känslor används som ett sätt att få med sig åhörarna. motargument bemöts på ett sätt som gynnar dina argument.
Ny aspekt
Framförandet
Läser innantill.
Talar tydligt. Använder manus som stöd.
Använder stolpmanus men talar fritt. Varierar rösten.
Debatterar engagerat och visar stor säkerhet.
Ny aspekt
Samspel
Vänder sig bara till motdebattören.
Vänder sig ibland mot publiken och/eller motdebattören.
Har kontakt med publiken och/eller motdebattören. Visar samspel genom att reflektera över det som motdebattören säger.
Har både publikkontakt och kontakt med motdebattören. Visar samspel genom att reflektera över det som sagts under debatten och drar egna slutsatser.
Ny aspekt
Lyssna/Svara
Tar bara upp sina egna argument.
Kopplar det som sägs till ämnet och till vad motdebattören har sagt.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera,argumentera, ställa frågor och analysera den andres argument.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Ny aspekt
Respekterar andras åsikter.
Lyssnar inte på den andres åsikter.
Lyssnar på den andres åsikter.
Lyssnar på den andres åsikter och respekterar den andres åsikter.
Bemöter den andres åsikter på ett respektfullt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: