Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling Förskoleklass

Skapad 2019-03-12 22:24 i Aspenässkolan Lerum
Förskoleklassårets arbete med språkutveckling.
Grundskola F Svenska
Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser.

Innehåll

Kopplat till Lgr 11:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syfte:

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Innehåll:

    Förskoleklassen arbetar utifrån läromedlet ” Lyckostjärnan” med följande områden.

 • Lyssna, reflektera, samtala om olika berättelser
 • Berätta, återberätta
 • Bli medveten om att språket är uppbyggt av ljud
 • Bokstavsljuden kopplat till saker, bokstäver
 • Alfabetets bokstäver
 • Höra första och sista ljudet i ord
 • Långa och korta ord
 • Höra antal ljud i ord
 • Sammansatta ord
 • Rim och ramsor
 • Lyssna på högläsning
 • Berätta och återberätta
 • Lyssna och vara koncentrerad
 • Komma ihåg och följa en instruktion
 • Begreppen ord och meningar
 • Läsa kortare ord 
 • Forma bokstäver på olika sätt 
 • Skriva och läsa kortare ord
 • Skapa sagor med bild, text och ljud

Metod:

 • Leka och sjunga med ljud, rim och ord på olika sätt
 • Koppla saker- bilder och bokstäver till bokstavsljud
 • Titta gemensamt på pedagogiska filmer inom språkutveckling, Bokstavslandet tex.
 • Skapa bokstäver med olika material och tekniker
 • Skriva gemensamma ord och texter
 • Skapa sagor med olika tekniker
 • Samarbeta i mindre grupp runt texter och ord
 • Språklekar inom- och utomhus
 • Pedagogiska digitala program, ABC-klubben, skriv o läs, m.m.

Dokumentation

 • Vi gör Skolverkets Kartläggning ”Hitta språket” på hösten och följer upp på våren.
 • Elevens egen reflektion kring sitt eget lärande genom samtal, intervjuer och skapande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: