👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik kap 7

Skapad 2019-03-13 08:02 i Östra Karups skola Båstad
Tal i bråkform, matematikens historia, datum på olika sätt, multiplikation och division i ett utvidgat talområde, välja räknesätt.
Grundskola 3

 • Här får du träna på tal i bråkform, äldre måttenheter från matematikens historia, skriva datum på olika sätt, multiplikation och division i ett utvidgat talområde och att välja räknesätt.

Innehåll

Syfte/mål

Centralt innehåll

Lärande/undervisning

Du kommer att få träna dina förmågor genom att:

 • arbeta med tal i bråkform praktiskt och teoretiskt
 • diskutera vara delaktig i genomgångar om äldre måttenheter  samt prova att räkna uppgifter med aln, fot, tum, tjog, dussin och gross
 • prova på att skriva datum på olika sätt
 • arbeta med multiplikation och division i ett utvidgat talområde
 • välja räknesätt

Du kommer att få träna på att ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö på följande sätt:

 • välja en bra arbetsplats för mig när tillfälle ges
 • att ha arbetsmaterial som tillhör uppgifterna
 • om du behöver hjälp, fråga en kompis, sätt upp din knapp och ta en annan uppgift så länge
 • att använda digitala hjälpmedel
 • använda din tid under lektionerna
 • lita på din egen förmåga att lösa dina uppgifter

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3

Matriser

Prima kap 7

Taluppfattning och tals användning

Du är på väg:
Du kan:
Om tal i bråkform
Bråk - decimal Addera bråk
Att välja räknesätt
Multiplikation och division i ett utvidgat talområde
3 x 200 3 x 2 000 500/2 5 000/2

Geometri

Du är på väg:
Du kan:
Matematikens historia, äldre måttenheter
Famn, aln, fot, tum, dussin, tjog, gross
Skriva datum på olika sätt
14/12 2015 2015-12-14 14 december 2015

Personligt ansvar

Du är på väg:
Du kan:
Tar ett personligt ansvar för mina studier och arbetsmiljö
Välja arbetsplats/kamrat Använda min tid på lektionerna Lita på min egen förmåga