👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Text och bild

Skapad 2019-03-13 09:09 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska Bild
Skapa en text där ord och bild samspelar.

Innehåll

Syfte: Tolka ordspråk i text och bild

I svenskan och bilden kommer vi att arbeta med ordspråk och prata om deras betydelse. Vi tränar på att tolka äldre ordspråk i både text och bild och sätta in det i en modern situation. 

Arbetssätt:

 • På svenskalektionerna kommer vi att diskutera ordspråkens betydelse i mindre grupper
 • Du väljer ett ordspråk som du vill arbeta med
 • Du skriver en kortare berättelse som kommer att sluta med ett ordspråk 
 • På bilden kommer vi att prata om hur man kan tolka och illustrera ordspråket i bild. Monika kommer även att gå igenom de tekniker vi kommer arbeta med, torrpastell, foto samt digitalt fotomontage.

Uppgift:

 • Välj ordspråk
 • Skriv en kort text, högst tre till fyra meningar, där du sätter in ordspråket i ett vardagligt sammanhang.
 • Planera hur du ska illustrera din text. Skissa på tunt papper. Du ska ha med en fantasifigur och dig själv i bilden.
 • På bildlektionen kommer du att arbeta med torrpastell och fotomontage och på så sätt tolka och illustrera ordspråket.
 • Skriftlig utvärdering i bild. Till ditt arbete ska du på Google drive i bildmappen skriva en utvärdering.
 1. Beskriv hur du tänkte när du utformade ditt fotomontage? Hur förstärker bilden din text?
 2. Vad blev du nöjd med och varför?
 3. Vad kunde ha blivit bättre och varför?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl
Bild

Bedömningen avser

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Förmåga att
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att
Omdöme, skriftlig utvärdering
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Sv Bl
Svenska

F
E
C
A
Text och bild
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.