Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-03-13 12:12 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3) Religionskunskap
Religion är en av de viktigaste sakerna i många människors liv över hela världen. Den påverkar oss alla på ett eller annat sätt, vare sig vi tror på den eller inte. I det här avsnittet kommer vi att lära oss mer om de fem världsreligionerna Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism. Vi kommer att lära oss historiken och grunderna i dessa religioner, men vi kommer också att titta på hur de påverkar samhället de existerar i.

Innehåll

Vilka mål arbetar vi med?

Hur kommer vi att arbeta med dessa mål?

Under terminen kommer vi att arbeta på följande sätt:

- Läsa om och besvara frågor kring de fem världsreligionerna Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism.

-Titta på filmer och serier som anknyter till dessa ämnen.

-Diskutera och resonera kring olika trosfrågor. 

-Jämföra de olika religionerna på olika punkter, t.ex. levnadsregler, historia, religionen idag mm. Resonera kring likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

Detta kommer att bedömas

Vad som bedöms:

 • Dina kunskaper om världsreligionerna och hur du visar detta genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder/skrifter och konkreta religiösa uttryck.
 • Din förmåga att kunna föra ett resonemang om likheter och skillnader mellan världsreligionerna, och kunna göra jämförelser.
 • Din förmåga att se samband  hur religioner kan påverkas av och påverka samhällen och dess människor.
 • Din förmåga att resonera om hur religioner formar människors identitet och livsstil.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re SO
Religionskunskap - Världsreligionerna

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: