👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

religionskunskap åk8

Skapad 2019-03-13 13:32 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 8 Religionskunskap
Religionskunskap. Vilka är världsreligionerna? Hur tänker människor inom de olika religionerna och varför tänker de som de gör? Kan det någon gång vara ok att stjäla? Dessa och en hel del andra frågor ska vi försöka reda ut tillsammans under veckorna fram till sommarlovet.

Innehåll

Syfte med kursen

Syftet med kursen i religionskunskap är att utveckla de fem förmågor som är kopplade till ämnet. Dessa förmågor är:

 •  - Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 •  - Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 •  - Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 •  - Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 •  - Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Huvudfokus kommer att ligga på att få en bredare och djupare förståelse och kunskap kring de fem världsreligionerna, Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism och Buddhism. Om du vill kan du klicka på de fem världsreligionerna för att få en förförståelse.

 

Hur ska man då tänka kring förmågorna att resonera, reflektera och analysera och högre betyg? Videon visar på hur man ska tänka för att jobba mot högre betyg. Den utgår ifrån två begrepp: Breddkunskap och djupkunskap.

 

 Planering v 12 - 21

 

Under veckorna 12 - 15 kommer vi att jobba med förmågan: "Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa." och förmågan: "Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet."   Dessa förmågor kommer att utvecklas genom att jobba med följande i det centrala innehållet:

 •  - Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • - Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • - Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • - Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Vecka 12 kommer vi att jobba med Judendom och sidorna 39 -43 i boken.

Vecka 13 kommer vi att jobba med Islam och sidorna 44-49 i boken.

Vecka 14 kommer vi att jobba med hinduism och sidorna 50-55 i boken.

Vecka 15 kommer vi att jobba med Buddhism och sidorna 56 - 61 i boken.

 

 

Under veckorna 17 - 18 kommer vi att jobba med förmågan: "Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället" genom att jobba med följande i det centrala innehållet:

 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Vecka 17 kommer vi att jobba med religion och samhälle, sidorna 121 - 133 i boken.

vecka 18 kommer vi att jobba med samhälle och religion, sidorna 134 - 143 i boken

 

 

Under veckorna 19 - 21 kommer vi att jobba med förmågan: "Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller" genom att jobba med följande i det centrala innehållet:

 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Under vecka 19 kommer vi att jobba med etik och sidorna 179 - 185

Under vecka 20 kommer vi att jobba med etik och sidorna 186 - 193. 

 

Examination

Som vanligt kommer mycket bedömning att göras under lektionstid, under genomgångar och tillfällen då det ges utrymme för diskussion. Det är bra att försöka vara aktiv under diskussioner för att kunna visa sina förmågor inom religionskunskapen.

En del av examinationen kommer att ske genom små, korta uppgifter som läggs ut i unikum under denna planering.

Det kommer även att vara ett skriftligt prov vecka 17 på förmågan: att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. Provet kommer att vara baserat på det vi  läser mellan vecka 12 - 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • likheter/skillnader synen på Gud inom judendom, kristendom och islam

 • uppgift torsdag 2 maj

 • likheter och skillnader