Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2019-03-13 13:48 i Östervåla förskola Graniten Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Att programmera är något som är spännande för barnen. Vår Robot Clown visar barnen pilar som han programmerar sig efter. Den hoppar framåt, bakåt, vänster och höger. Så kommer även vår Blue-Bot att fungera.

Innehåll

Bakgrund

Digitalitet i förskolan är ett nytt inslag i vår nya läroplan som ges ut i juli 2019. Det är något som intresserar barnen "de föds in i en digital värld som är präglad av olika sorters teknik och ett ständigt informationsflöde" så börjar meningen i boken "Digitalitet i förskolan" skriven av Nea Elyoussoufi. På våra pedagogiska möten har vi haft programmering som en punkt då vi även praktiskt har prövat olika moment. Digitalitet ingår som ett fokusområde i vårt årshjul 2018-19.

Vi kommer på ett lekfullt sätt att introducera och ta in programmering i vår lärmiljö, dels genom olika digitala verktyg men även som en naturlig del i barnens vardag. 

I denna planering har vi fokus på programmering följa pilar, framåt, bakåt, vänster, höger och till sist programmering av Blue-Bot.

Syfte 

Syftet är att barnen ska få erfarenhet och på ett lekfullt sätt komma i kontakt med programmering. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, lägesbeskrivning, föra och följa resonemang och matematisk förmåga.

Mål

Målet är att alla ska få bekanta sig med programmering genom Robot Clown som på ett lekfullt sätt programmerar sig själv och andra. De äldre barnen ska ges möjlighet och erbjudas tillfällen att få programmera Blue Boten.

Arbetssätt

Vi arbetar med åldersgruppen 1-4 år.

 • Vi startar temat med en överraskning. På vår samling ute ska en duplorobot gömma sig i en snödriva. Den har fått namnet RobotClown av barnen. 
 • Den kommer på ett lekfullt sätt visa på olika aktiviteter, programmera sig själv och andra.
 • Följer pilar även lagda i rutnät, följa John, programmerar barnen som får gå och räkna steg, vänster, höger, bakåt osv.
 • Vi indelar de äldre barnen i små grupper som får möjlighet att programmera och göra Blue-Bot övningar och spel på I-pad (Bee-Bot) 
 • De äldre barnen ska få fotografera påklädning, steg för steg. Ska sedan sättas upp i hallen.

Vi använder övningar från boken "Digitalitet i förskolan".

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: