Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bröderna Lejonhjärta

Skapad 2019-03-13 14:09 i Lillholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren under några veckor. Arbetet kommer att avslutas med att vi tittar på filmen och jämför boken med filmen.

Innehåll

 

Innehåll

Vi kommer att läsa Bröderna Lejonhjärta tillsammans under några veckor.  Under arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att läsa skönlitteratur och reflektera och analysera det du läst. Du kommer att arbeta med att svara på frågor, ta ut citat och utöka ditt ordförråd genom att skriva ner och förklara svåra ord från texten. Du kommer även att delta i diskussioner kring bokens innehåll. När vi har läst klart boken ska du skriva en bokrecension. Vi kommer att titta på filmen Bröderna Lejonhjärta samt jämföra boken med filmen.

Jag kommer att bedöma:

 • din läsförståele
 • Hur du tolkar, för resonemang, sammanfattar, och kopplar det som du läst till egna erfarenheter 
 • dina citat, (hur du motiverar och analyserar dem)
 • ordlistan (ord + förklaringar som du har skrivit ner)
 • hur du deltar i diskussionerna
 • din bokrecension
 • hur du jämför boken med filmen, skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Bröderna Lejonhjärta

Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse av boken Bröderna Lejonhjärta. Du gör enkla sammanfattningar av det som du har läst och kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse av boken Bröderna Lejonhjärta. Du gör utvecklade sammanfattningar av det som du har läst och kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse av boken Bröderna Lejonhjärta. Du gör välutvecklade sammanfattningar av det som du har läst och kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Budskap - koppling till egna erfarenheter
Du förstår och kan diskutera bokens budskap på ett enkelt sätt och kopplar innehållet till egna erfarenheter på ett ganska bra sätt.
Du förstår och kan diskutera bokens budskap på ett utvecklat sätt och kopplar innehållet till egna erfarenheter på ett bra sätt.
Du förstår och kan diskutera bokens budskap på ett välutvecklat sätt och kopplar innehållet till egna erfarenheter på ett mycket bra sätt.

Citat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklaring + motivering av citat
Du har skrivit av citat från boken Bröderna Lejonhjärta som du kan förklara och motivera varför du har valt på ett enkelt sätt.
Du har skrivit av citat från boken Bröderna Lejonhjärta som du kan förklara och motivera varför du har valt på ett utvecklat sätt.
Du har skrivit av citat från boken Bröderna Lejonhjärta som du kan förklara och motivera varför du har valt på ett välutvecklat sätt.
Tolkning och analys av citat
Du kan tolka och analysera det som händer i ditt citat på ett enkelt sätt.
Du kan tolka och analysera det som händer i ditt citat på ett utvecklat sätt.
Du kan tolka och analysera det som händer i ditt citat på ett välutvecklat sätt.

Diskussioner kring bokens innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du deltar i diskussionerna
Du deltar i diskussioner kring bokens innehåll på ett ganska bra sätt genom att du lyssnar på den som pratar, ställer frågor samt förklarar vad du tycker och tänker på ett enkelt sätt.
Du deltar i diskussioner kring bokens innehåll på ett bra sätt genom att du lyssnar på den som pratar, ställer frågor, samt förklarar vad du tycker och tänker på ett utvecklat sätt.
Du deltar i diskussioner kring bokens innehåll på ett mycket bra sätt genom att du lyssnar aktivt på den som pratar, ställer frågor, samt förklarar vad du tycker och tänker på ett välutvecklat sätt.

Ord och begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Egen ordlista
Du skriver ner minst fem ord/begrepp/fraser varje vecka från de kapitel som vi har läst samt förklarar vad de betyder.

Recension och jämförelse mellan bok och film

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokrecension
Du skriver en bokrecension med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du skriver en bokrecension med relativt tydligt innehåll, och relativt väl fungerande struktur och förhållandevis god språklig variation.
Du skriver en bokrecension med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation.
Skrivregler
Det finns stavfel i din bokrecension men de stör inte förståelsen. Du använde stor/liten bokstav och punkt med viss säkerhet.
Det finns relativt få stavfel i din bokrecension. Du använder stor/liten bokstav och skiljetecken med relativt god säkerhet.
Det finns få stavfel i din bokrecension. Du använder stor/liten bokstav och skiljetecken med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: