Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårsalong, april 19

Skapad 2019-03-13 14:30 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Tillsammans gör vi en karta över Rättviks kommmun som visar barnen var dom ska gå i skolan.

Innehåll

Nuläge

Vi följer barnens intressen och visar var dom ska gå i förskoleklass. 

Mål

Målet är att varje barn vet vad skolan heter och vart skolan finns på kartan.

Syfte 

Så att alla barn kännner sig lite tryggare inför hösten. Vet vilka kompisar som ska gå med och vart övriga tar vägen.

Genomförande

Vi kopierar en stor karta över kommunen och markerar ut var skolorna ligger. Barnen får måla rättvikshästar av trä, klippt remsor av filt till kartan i rättvikskjolens( breddans) färger samt göra ”toppor” av garn. En mörksugga ska också tillverkas av garn.

Barnen får sedan tillsammans hjälpas åt att placera ut hästarna på respektive skola.  Arbetet ska ske varje dag under tre veckor framåt. Klart till vårsalongen 10 april.

Alla barn och pedagoger hjälps åt med projektet.

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering och Reflektion

Vi utvärderar och reflekterar under arbetets gång och efter projektets slut.

Ansvar

Pedagogerna på avdelningen. 

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: