Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik åk 6 vt -19

Skapad 2019-03-13 15:07 i Kvarnbyskolan Stockholm Grundskolor
Gör en powerpoint där du beskriver vad teknik är.
Grundskola 6 Svenska Teknik Svenska som andraspråk

Du kommer att få göra en egen presentation där du med dina egna ord förklarar vad teknik är. När du är klar med presentationen ska den läggas upp på klassens team.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet. 

Du kommer forska och göra en digital presentation om en teknisk lösning som du väljer själv. 

Din presentation ska innehålla följande:

Vad är teknik? Ge fem exempel på tekniska lösningar, varav en är något som är nytt för dig. 

Exempel på några hållbara konstruktioner med bilder och några exempel på konstruktioner som inte håller. Förklara också vad det var i konstruktionen som gjorde att det inte höll. 

Teknikens arbetssätt ( hur gör man från det att man får en idé till att man gjort en färdig konstruktion som fungerar som det är tänkt ).

Din egen förklaring på de tekniska begreppen "skiss" och "ritning" och skillnaden mellan dem.

Ge exempel på några miljöfördelar( något som är bra ) och några miljönackdelar ( något som är dåligt ) med tekniken.

Centrala begrepp som vi kommer använda oss av under arbetets gång:

konstruktion, skiss, ritning, förbättring, hållbar utveckling, miljöpåverkan, förnybar, stabil 

 

Bedömning: 

I området bedöms din förmåga att:

..använda de centrala begreppen

..använda datorn som hjälpmedel för att göra en presentation

.. göra din presentation tydlig så att andra förstår den 

. .hur väl du följt instruktionerna för uppgiften

 

 

Uppgifter

 • Eget arbete om Teknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: