👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens byggstenar / Musikteori

Skapad 2019-03-13 15:35 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Musikundervisning klass 7-9, Musikens byggstenar / Musikteori
Grundskola 7 – 9 Musik
Arbetsområdet kommer att bedrivas dels på lektioner, dels som hemarbete i form av läxor utifrån stencilmateriel och nätbaserat undervisningsmateriel. Vi arbetar kontinuerligt med arbetsområdet i samband med praktiskt spel och fördjupar oss i åk 8 och 9. Vi kommer att arbeta med musikens grundbegrepp, musiksymboler och notsystem, ackord och musikens form (uppbyggnad)

Innehåll

Undervisning

På lektionerna arbetar vi praktiskt med notskrift, ackord och rytmläsning samt lär oss urskilja olika byggstenar i låtars uppbyggnad.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla

‐ din förståelse för musikens grundbegrepp (klang, tempo, tonhöjd, taktarter etc)
- din förståelse för notsystemets uppbyggnad
- din förmåga att läsa och spela enkla rytmer och följa enkel notskrift
- din förståelse för tabulatur och ackordbeteckningar
- din förståelse för musikens byggstenar (vad är en vers, refräng etc?)
‐ din förmåga att genom lyssning känna igen de viktigaste byggstenarna i låtars uppbyggnad

Bedömning

I arbetsområdet bedöms med vilken säkerhet

‐ du kan redogöra för musikens grundbegrepp (klang, tempo, tonhöjd, taktarter etc)
- du kan redogöra för notsystemets uppbyggnad
- du kan läsa och spela enkla rytmer och följa enkel notskrift
- du kan läsa och förstå tabulatur och ackordbeteckningar
- du kan redogöra för musikens byggstenar (vad är en vers, refräng etc?)
‐ du genom lyssning kan känna igen de viktigaste byggstenarna i låtars uppbyggnad

Kopplingar till Kursplanen i Musik

Musikens verktyg