Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Åk 1 Livscykler och Näringskedjor

Skapad 2019-03-13 15:57 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Sökord i banken
Grundskola 1 Biologi NO (år 1-3)
Vem äter vem? Hur skapas fjärilar? Vilka djur lägger ägg? Vad behövs för att ett frö ska gro? I temat kring livscykler och näringskedjor lär vi oss mer om våra djur och vår natur.

Innehåll

Arbetsområde:

Alla djur och växter behöver vatten och näring. Men från var får olika djur och växter näring? Hur skapas nya djur och nya växter? Du kommer att lära dig kring samband i naturen, hur allt hänger ihop. 

Mål för eleven:

 • Kunna ge exempel på en näringskedja. 
 • Kunna beskriva en livscykel. 
 • Dokumentera din undersökning. 

Arbetssätt:

Du kommer att få ta reda på fakta för att kunna lista ut vem som äter vem.

Du kommer att lära dig nya ord så som producent och konsument, för att lättare beskriva en näringskedja.
Andra användbara begrepp är växtätare, rovdjur, allätare och asätare. 

Du kommer att få lära dig mer om livscykler. Du kommer att träna på att sortera djur efter deras livscykel. 

 

Redovisningsform:

Du kommer att få berätta och visa hur en näringskedja kan se ut och ge exempel på en livscykel. 

Bedömning:

Du bedöms utifrån hur tydligt du kan förmedla dina kunskaper och med vilka begrepp som du talar kring naturvetenskap. 

Reflektion:

Äter alla människor kött? Varför? Varför inte?

Vad händer om det blir obalans i en näringskedja?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3

Matriser

NO Bi
DS Åk 1 Livscykler och näringskedjor

Djur och Natur

På väg att nå målet
Har nått målet
Ge exempel på en näringskedja
Beskriva en livscykel
Dokumentation av undersökning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: