Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsrapport Försurning

Skapad 2019-03-13 17:35 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Hur kan förbränningen av tändstickor liknas vid en bilmotor? Hur kan tändstickorna tillsammans med vatten förklara hur vår mark och våra sjöar påverkas av försurning? Allt detta och lite till får du svar på under detta arbetsområde i kemi.

Innehåll

Försurning

I detta område ska vi tillsammans titta närmare på kemiska processer i luften, vattnet och i vår jord. Vi kommer prata luftföroreningar, vattnets kretslopp och vad det är som påverkar marken och jordmånernas olika egenskaper.

Vi kommer utgå ifrån vårt digitala läromedel på ne.se och anteckningar vi gjort tillsammans. Vi kommer också att arbeta med en del praktiska övningar då vi kommer avsluta området med att göra en laboration. Det bedömande momentet på detta område kommer nämligen vara att skriva en laborationsrapport. 

Syftet med laborationen är att få förståelse för hur luftföroreningar kan påverka mark, sjöar och ekosystem genom att bli en del av vattnets kretslopp. Laborationen ska också bidra till att utveckla förmågan att skriva en laborationsrapport.

Handledning för att göra laborationen och skriva laborationsrapporten finns bifogad under uppgifter.

Uppgifter

 • Laborationsrapport försurning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
Laborationsrapport Försurning

E
C
A
Källkritik
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt välfungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökning
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resonemang
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Förbättring
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Samband
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: