Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drama

Skapad 2019-03-14 08:56 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Genom roliga aktiviteter skapar vi ett roligt och lustfyllt lärande.

Innehåll

Vt-20

Under den här terminen kommer alla barn som är födda 2015 få gå Mariposa. Det är ett scenkonstprojekt i samskapande med barn och pedagoger på förskolor i Östhammars kommun. Där barnen få uttrycka sig i dans, musik och teater.

Vi kommer även arbeta med sång, dans och lek utifrån boken ”före bornholmsmodellen”, som innehåller olika språkutvecklande lekar och sånger som vi kommer att dramatisera.

 

Syfte

Att få inspiration till olika former av skapande, tänkande och fantiserande.

Arbeta med språkutvecklande aktiviteter på ett lustfyllt sätt.

Skapa gruppkänsla där alla är delaktiga och får möjlighet att uttrycka sig genom dans, sång och teater.

 

Utförande

Under terminen kommer vi att få besök av mariposa, de kommer att ge oss pedagoger olika uppgifter som vi ska arbeta med till nästa tillfälle. Det kan t ex vara att säga hej på olika sätt eller t ex att dansa sitt namn. 

Vi på förskolan kommer starta en ny dramagrupp där alla barn födda 2015 är med (som vi kallar för mariposagruppen). Vi kommer att ha drama tillsammans en gång i veckan tillsammans med 2 pedagoger som går med barnen på Mariposa.

Under de tillfällen som vi på Nissen inte har drama med ”mariposagruppen” arbetar vi med drama utifrån ”före bornholmsmodellen” då leker vi lekar och sjunger tillsammans, vi lyssnar på musik som vi dansar till och dramatiserar sagor på olika vis, t ex genom att använda språklådor. 

 

Var/när?

Vi kommer att har Drama med mariposagruppen en förmiddag i veckan på pyrets avdelning (oftast tisdagar, ett par onsdagar)

När vi har träff med Mariposa är vi på Tomtberga 1, i lekhallen. Detta sker vid 4 tillfällen.

Drama utifrån ”före bornholmsmodellen” har vi på tisdagar inne på nissen.

 

 

Dokumentation:

Vi dokumenterar det vi gör på Unikum.

 

Resultat HT-18

Under terminen har vi fortsatt med drama och det har varit en efterfrågad aktivitet. Den har varit till största del planerad och ledd utav pedagog. Under nästa termin är målet att barnen skall få mera inflytande i drama och att nya lekar kommer att presenteras, för att få mer variation. Under våra integritetsveckor gjorde vi lek med olika känslor och hur de kan tas i uttryck. Vi kommer fortsätta med inslag av lekar där man pratar om känslor.

Resultat VT-19

Den här terminen har barnen haft drama i två mindre grupper. Vi har startat upp arbetet med att barnen skall få vara med och planera egna dramatillfällen, detta kommer vi fortsätta med nästa termin, då alla inte har hunnit gjort ännu. 

 Resultat HT-19

Under terminen har vi arbetat mycket med fantasi och kreativitet genom att rita utifrån saga. Barnen har även gjort egna små berättelser om sitt eget sopsamlarmonster. Vi har även introducerat ”mamma mu” och dramatiserat till sångerna, då vi såg att barnen hade stort intresse för detta, då efterfrågan var stor så har vi haft det som en återkommande aktivitet under drama.

Resultat VT-20

Under vårterminens rådande situation med covid-19 beslutades det att Mariposa skulle ställas in den här terminen from Mars månd. Under de tillfällen som gavs fanns det en god planering och bra dramauppgifter som engagerade barnen.

På avdelningens egen drama har vi lekt lekar utifrån barnens önskemål och tagit in lekar från bornholmsmaterialet. V

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: